Підготовка PhD


Кафедра веде підготовку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Аспіранти кафедри технічної кібернетики

ПІБ

Тема дослідження

Науковий керівник

Рік вступу

1

Бабійчук А.А.

Відстеження об'єктів на відео в реальному часі на основі ідентифікації руху

Сирота О.П.

2015

2

Базака Ю.А.

Методи автоматизації систем розподіленої обробки даних

Корнага Я.І.

2015

3

Базалій М Ю.

Модель захисту програм від аналізу та зміни коду на основі методів обфускації

Корнага Я.І.

2016

4

Красничук Р.В.

Інтелектуальна система управління роботою міських інженерних мереж

Ткач М.М.

2017

5

Малєй .В.

Автоматизація процесу діагностування спадкових метаболічних захворювань з використанням інформаційно-аналітичної системи ранньої діагностики

Лісовиченко О.І.

2016

6

Пархоменко А. В.

Технології штучного інтелекту в онлайн-навчанні слухачів міждисціплінарних програм

Лісовиченко О.І.

2017

7

Яковлев А. О.

Автоматизована система розпізнавання та ідентифікації транспортних засобівз використанням моделей штучного інтелекту

Лісовиченко О.І.

2017

 

Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру.

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік
пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1

Інтелектуальна система розпізнавання та ідентифікації підводних об’єктів

Враховуючи зміну положення робота у просторі, з’являється необхідність врахування тангажу та крену, з метою зменшення його впливу на геометричні (афінні) перетворення зображення та дослідження залежності між ними. Додатковим завданням можна вважати збір зображень для формування бази даних або навчальної вибірки підводних об’єктів.

к.т.н., доцент Ткач М.М.

 


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології


ДОДАТКОВА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології


Template Joomla 1.6

News

Contacts

Kyiv, Victory Avenue, 37Building 18, Room 409, 437 Phone: (044) 204-93-80 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

banner CIE

Template Joomla 1.6