Дипломне проектування 2015/16 н.р.


2015/2016 рік

7.05020102 «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

Навчальна група ІК - 42с

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Назва дипломного  проекту (дипломної роботи) Посада, науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

Бадрук Володимир Сергійович

Система підготовки статистичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент Лісовиченко О.І.

2

Бахуринський Антон Ігорович

Розробка програмно-технологічних компонентів для системи гуртових закупівель та тендерів Pileon.me

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

3

Великоіваненко Вадим Миколайович

Розробка системи аналізу суспільних думок "Election today" для соціальних мереж

Доцент,

к.т.н.

Корнага Я.І.

4

Єгоров Роман Олександрович

Розробка підсистеми аналітика інформаційно-пошукового порталу

Доцент,

к.т.н., доцент Крилов Є.В.

5

Карасюк Павло Валерійович

Розробка алгоритму синтезу просторової траєкторії руху БПЛА в автоматизованому моніторингу місцевості

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

6

Китаєв Кирило Костянтинович

Мультиплатформений портал для планування та організації робочого часу працівників підприємств

Доцент,

к.т.н.

Корнага Я.І.

7

Комнатний Микола Олександрович

Система управління базами даних учасників програми лояльності вільного простору «The Enot»

Старший викладач

Анікін В.К.

8

Криворучко Ігор Євгенійович

Інтерактивна система зберігання та відтворення медіа файлів

Старший викладач

Анікін В.К.

9

Лелека Олександр Сергійович

Розробка системи управління контентом для створення сайтів типу леендинг пейдж

Старший викладач, к.т.н.

Олійник В.В.

10

Максимов Максим Ігорович

Розробка уніфікованого інформаційного забезпечення автоматизованої системи працевлаштування студентів

Доцент,

к.т.н., доцент Савицький А.Й.

11

Медвідь Сергій Олегович

Система обробки статистичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

12

Найденко Євген Ігорович

Програмне забезпечення підсистеми надання прав доступу користувачам автоматизованих систем підрозділу «Управління справами» НТУУ «КПІ»

Доцент,

к.т.н., доцент Савицький А.Й.

13

Ніколаєнко Василь Миколайович

Спосіб кластеризації потоків даних в інтелектуальних системах обробки інформації

Старший викладач,

к.т.н.

Олійник В.В.

14

Новосад Дмитро Володимирович

Мультиплатформений портал для планування та організації робочого часу працівників підприємств

Доцент,

к.т.н.

Корнага Я.І.

15

Пашко Іван Олександрович

Розробка модуля САПР електромагнітних захватів роботів вертикального переміщення

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

16

Печенога Вадим Сергійович

Розробка програмного забезпечення відображення інформаційних ресурсів у системі "Інтелект"

Доцент,

к.т.н., доцент Савицький А.Й.

17

Платунов Роман Володимирович

Система управління проектами з інтеграцією VCS

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

18

Раханов Антон Михайлович

Розробка системи аналізу суспільних думок «Election today» для соціальних мереж

Доцент,

к.т.н.

Корнага Я.І.

19

Ружицький Дмитро Олександрович

Розробка веб модуля підвищення ефективності контекстної реклами в мережі Інтернет

Старший викладач,

к.т.н.

Олійник В.В.

20

Сєвєрцев Олег Вячеславович

Розробка адаптивної системи прогнозування економічної ситуації за динамічними масивами даних

Старший викладач,

к.т.н.

Сирота О.П.

21

Совгіра Дмитро Сергійович

Система локального позиціонування робота-маніпулятора для орбітального сервісу

Професор,

д.т.н., професор

Стенін О.А.

22

Титаренко Руслан Євгенович

Система розпізнавання графічних образів

Доцент,

к.т.н., доцент Ігнатенко В.М.

23

Толстунов Віталій Олександрович

Інформаційна безпека СУБД ERP-систем

Доцент,

к.т.н., доцент Бурлаков В.М.

24

Чередніченко Олексій Владиславович

Система управління проектами з інтеграцією VCS

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

25

Чижик Андрій Олександрович

Розробка розрахунково-програмного модуля проектування засобів упорядкування виробничого середовища

Доцент,

к.т.н., доцент Поліщук М.М.

26

Шешотов Сергій Юрійович

Розробка модулів САПР захватів педікуляторів роботів, переміщення

Доцент,

к.т.н., доцент Поліщук М.М.

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6