Дипломне проектування 2016/17 н.р.


2016/2017 рік

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050201 «Системна інженерія»

ЕК №12.13

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

23.05

Передзахист

9:00

12:00

14:00

419-18

24.05

Передзахист

9:00

432-18

16.06

12.13

10:00

418-18

19.06

12.13

10:00

418-18

19.06

12.13

14:00

418-18

20.06

12.13

10:00

418-18

20.06

12.13

14:00

418-18

21.06

12.13

10:00

418-18

21.06

12.13

14:00

418-18

22.06

12.13

10:00

418-18

22.06

12.13

14:00

418-18

23.06

12.13

10:00

418-18

23.06

12.13

14:00

418-18

24.06

12.13

10:00

418-18

 

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050103 «Програмна інженерія»

ЕК №12.14

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

24.05

Передзахист

12:00

432-18

21.06

12.14

14:00

432-18

22.06

12.14

10:00

432-18

23.06

12.14

10:00

432-18

 

Графік захисту магістрів кафедри ТК ФІОТ

за спеціальністю  8.05020102 «Комп‘ютеризовані та робототехнічні системи»

ЕК №12.16

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

22.05

Передзахист

9:00

418-18

19.06

12.16

10:00

432-18

20.06

12.16

10:00

432-18

20.06

12.16

14:00

432-18

21.06

12.16

10:00

432-18

 

7.05020102 «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

Навчальна група ІК - 52с

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Назва дипломного  проекту (дипломної роботи) Посада, науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)
1 АНАЦЬКИЙ
Денис Ігорович
Оптимізація сайту виробничої фірми Укрпак Старший викладач,
Анікін Володимир Костянтинович
2 АНДРІЙЧУК
В`ячеслав Віталійович
Інформаційна система управління турагенством Доцент, к.т.н., доцент
Пасько Віктор Петрович
3
ВИШНІВСЬКИЙ
Роман Васильович
Автоматизована система розпізнавання дефектів зварних з`єднань  металевих конструкцій Доцент, к.т.н., доцент
Ігнатенко Валерій Миколайович
4
ГАЛТ
Михайло Володимирович
Система індексування та швидкого пошуку інформації у текстових та гіпертекстових документах Старший викладач,
Анікін Володимир Костянтинович
5 ГЕРАСЕНКО
Михайло Костянтинович
Білінгова система управління комп'ютерною мережею Доцент, к.т.н,
Корнага Ярослав Ігорович
6 ГРИТЧУК
Владислав Михайлович
Автоматизована система контролю харчування домашніх тварин на базі ОС Android Старший викладач, к.т.н., 
Сирота Олена Петрівна
7 ГУЗЬ
Дмитро Анатолійович
Оптимізація сайту фотографа Доцент, к.т.н., доцент
Крилов Євген Володимирович
8 ДЕРЮГА
Андрій Вадимович
Алгоритмічне та програмне забезпечення сеансового рівня інформаційної мережі Доцент, д.т.н., доцент
Пархомей Ігор Ростиславович
9 ДУБ
Назар Володимирович
Платформа для інтерактивних он-лайн курсів (комплексна тема) Старший викладач, к.т.н.,
Сирота Олена Петрівна
10 ІЛЬМІНСЬКИЙ
Сергій Володимирович
Модуль оплати послуг в системі інтернет-банкінгу Доцент, к.т.н, доцент
Кисленко Юрій Іванович
11
КОВАЛЬ
Роман Олександрович
Комп'ютеризована система обробки інформації пошукових пристроїв Доцент, д.т.н., доцент
Пархомей Ігор Ростиславович
12 КОГУТ
Євген Андрійович
Система фінансового моніторингу Старший викладач, к.т.н.,
Сирота Олена Петрівна
13
КОЗКО
Денис Юрійович
Система он-лайн навчання з використанням соціальних мереж на основі фреймворка Django Доцент, к.т.н,
Корнага Ярослав Ігорович
14
ЛЕВИЦЬКИЙ
Іван Вікторович
Система оптимального прогнозованого за витратами палива управління об’єктами третього порядку Доцент, к.т.н., доцент
Ігнатенко Валерій Миколайович
15
ЛЕЩЕНКО
Костянтин Миколайович
Система автоматичного формування графічної бази знань Доцент, к.т.н, доцент
Кисленко Юрій Іванович
16
МАЛИШЕВ
Дмитро Юрійович
Система автоматизованого контролю робочого часу персоналу на підприємстві Старший викладач, к.т.н.,
Сирота Олена Петрівна
17
МАЛОВИЦЯ
Євгеній Павлович
Система сприяння утилізації екологічно-шкідливих предметів (комплексна тема) Старший викладач, к.т.н., 
Сирота Олена Петрівна
18
МАРТИНОВ
Іван Олександрович
Система сприяння утилізації екологічно-шкідливих предметів (комплексна тема) Старший викладач, к.т.н.,
Сирота Олена Петрівна
19
МАТКОВСЬКИЙ
Анатолій Валерійович
Платформа для інтерактивних он-лайн курсів (комплексна тема) Старший викладач, к.т.н.,
Сирота Олена Петрівна
20
МУРАСЬОВ
Денис Васильович
Система відео-трекінга Доцент, к.т.н, доцент
Кисленко Юрій Іванович
21 ОЦЕЛ
Олексій Віталійович
Автоматизація тестування підсистеми оголошень інформаційного пошукового порталу Доцент, к.т.н., доцент
Крилов Євген Володимирович
22 ПАВЛЮК
Станіслав Русланович
Автоматизація процесу тестування WEB-додатку Доцент, к.т.н, доцент
Мелкумян Катерина Юріївна
23 ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Олег Миколайович
Система он-лайн вебінарів в архітектурі р-2-р на базі технології WebRTC Доцент, к.т.н., доцент
Тимошин Юрій Афанасійович
24 СУС
Костянтин Вікторович
Розподілена система автоматичного управління безпілотним літальним апаратом з реактивною тягою Старший викладач, к.т.н.,
Гуменний Дмитро Олександрович
25 СУСЬКИЙ
Юрій Михайлович
Мобільний додаток віддаленого керування аудіопристроєм Старший викладач,
Анікін Володимир Костянтинович
26 ТКАЧЕНКО
Андрій Валерійович
Модуль САПР електроприводів промислових роботів Доцент, к.т.н, доцент
Поліщук Михайло Миколайович
27 УЛІЗКО
Леонід Олексійович
Додаток з проактивним захистом для ОС Windows Доцент, к.т.н, доцент
Бурлаков Володимир Михайлович
28 ХИЖНЯК
Євген Петрович
Модуль САПР робокарів Доцент, к.т.н, доцент
Поліщук Михайло Миколайович
29 ШЕВЧЕНКО
Ігор Олександрович
Підсистема пошуку підприємства на інформаційному порталі Доцент, д.т.н., доцент
Пархомей Ігор Ростиславович
30
ЮШКО
Олег Вікторович
Інформаційна система управління підприємством автомобільного сервісу Професор, д.т.н., професор
Стенін Олександр Африканович

 

8.05020102 «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

Навчальна група ІК - 51м

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали керівника МД
1 БИЧИК
Олександр Андрійович
Модернізація підходу до управління основними даними при розробці комплексних інформаційних систем Старший викладач, к.т.н.,
Сирота О.П.
2 ВЄРДІЄВ
Рустам Олексійович
Система ідентифікації параметрів рухомих об'єктів при їх дистанційному моніторингу Доцент, к.т.н., доцент
Тимошин Ю.А.
3 ЗАГОРСЬКИЙ
Павло Михайлович
Підвищення ефективності процесу побудови бізнес-логіки та управління логікою переходів між контролерами Доцент, к.т.н., доцент
Мелкумян К.Ю.
4 КАЛІНІНА
Інна Володимирівна
Підвищення ефективності систем авторизації з використанням методів біометричної ідентифікації Доцент, к.т.н., доцент
Лісовиченко О.І.
5 КОВАЛЬ
Дмитро Юрійович
Структурно-параметричний синтез нейронних мереж глибокого навчання Доцент, к.т.н., доцент
Чумаченко О.І.
6 КОВАЛЬ
Юлія Михайлівна
Аналіз та оптимізація методів стиснення зображень для Web-додатків Доцент, к.т.н., доцент
Крилов Є.В.
7 КОТ
Анатолій Тарасович
Гібридні нейромережі модульної структури Доцент, к.т.н., доцент
Чумаченко О.І.
8 КОТИРЛО
Сергій Валерійович
Дослідження питань оптимізації веб-додатків Доцент, к.т.н., доцент
Крилов Є.В.
9 КРАСНИЧУК
Руслан Віталійович
Застосування нечіткої логіки для управління системою водопостачання населеного пункту Доцент, к.т.н, доцент
Пасько В.П.
10 МАКАРЕНКО
Роман Григорович
Використання гібридного Генетичного Алгоритму для синтезу ГВС Доцент, к.т.н, доцент
Ткач М.М.
11 МЕДИНСЬКИЙ
Руслан Іванович
Дослідження та управління інформаційними потоками між компонентами електронного університету Доцент, к.т.н., доцент
Савицький А.Й.
12 ПЕТРОВ
Григорій Юрійович
Математичне моделювання процесу автоматизованого управління штучним мікрокліматом Старший викладач, к.т.н.,
Гуменний Д.О.
13 РОМАНЕНКО
Андрій Юрійович
Голосове управління комп'ютеризованими системами Старший викладач, к.т.н.
Олійник В.В.
14 РУШАНЯН
Гор Маратович
Синтез підходів до розробки додатків на платформі Android Доцент, к.т.н., доцент
Мелкумян К.Ю.
15 СІПАКОВ
Геннадій Олександрович
Гібридні класифікатори глибокого навчання Доцент, к.т.н., доцент
Чумаченко О.І.
16 СКИБА
Руслан Сергійович
Автоматизація процесу управління безпілотним літаючим апаратом  на основі адаптації до особливих ситуацій польоту Старший викладач, к.т.н.,
Гуменний Д.О.
17 СТАРОДУБ
Олександр Романович
Вирішення задачі управління інтелектуальним агентом на основі нейротехнологій у невідомому середовищі що змінюється Старший викладач, к.т.н.
Олійник В.В.
18 ТИМЧУК
Арсен Юхимович
Синтез децентралізованих інформаційних потоків даних у гнучких виробничих системах Доцент, к.т.н., доцент
Лісовиченко О.І.
19 ТОКАР
Антон Дмитрович
Дослідження методів та оптимізація BACK-END частини веб-додатку Доцент, к.т.н., доцент
Крилов Є.В.
20 ФОРМАНЮК
Олег Вікторович
Методика синтезу веб-орієнтованих сервісів на базі розроблених інструментаріїв Доцент, к.т.н., доцент
Мелкумян К.Ю.
21 ШЕВЧУК
Дмитро Дмитрович
Інтелектуальні системи обробки зображень на базі автоенкодерів Доцент, к.т.н., доцент
Чумаченко О.І.
22 ШКУРА
Олександр Віталійович
Модель адаптивної системи виявлення вторгнень в обчислювальні системи з використанням нейронних мереж глибокого навчання Доцент, к.т.н., доцент
Чумаченко О.І.
23 ЮШКЕВИЧ
Олександр Едуардович
Цифрова фільтрація ЛЧМ сигналів в автоматичних системах виміру швидкості Доцент, д.т.н., завідувач кафедри
Пархомей І.Р.

6.050201 «Системна інженерія»

Навчальна група ІК - 31

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Тема дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного  проекту (роботи)

1

АНЯКІН

Олександр

Вячеславович

Система керування роботизованого аеродинамічного апарата на новій елементарній базі

Development of the robotic flying object's control system on the new elemental base

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент

Пархомей І.Р.

2

ГАРКУША

Віктор

Анатолійович

Веб-орієнтована інформаційна система аналітики та прогнозування спортивних результатів

(Комплексна тема)

Web-based information system of analytics and forecasting of sports results

Старший викладач,

Анікін В.К.

3

ГЕНЧА

Максим

Едуардович

Навчальний портал для дітей з вадами слуху

(Комплексна тема)

Curriculum development for children with impaired hearing

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

4

ГЕРАСИМЧУК

Євгеній

Олегович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Дистанційне навчання"

(Комплексна тема)

Software of the automated information system for distance learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

5

ДІМОГЛО

Євгеній

Олександрович

Інтерфейс системи взаємодії в середовищі робот-діти з елементами штучного інтелекту

Interface of the interaction system in the robot-child environment with elements of artificial intelligence

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

6

ДУБІНІНА

Катерина

Михайлівна

Модуль аналізу загальної громадянської реакції на інформаційні матеріали на основі коментарів з веб-сайту українських новин

Module for analyzing the overall civil reaction to information materials on the basis of comments from the Ukrainian News website

Старший викладач,

Олійник В.В.

7

ЗАБОЛОТНІЙ

Ігор

Володимирович

Автоматизована система генерації кодів за графічними схемами алгоритмів

Automated system for code generation using graphical schemes of algorithms

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

8

ІЛЬЧУК

Олеся

Вікторівна

Навчальний портал для дітей з вадами слуху

(Комплексна тема)

Curriculum development for children with impaired hearing

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

9

КАГАРЛИКСЬКИЙ

Михайло

Петрович

Веб-орієнтована інформаційна система аналітики та прогнозування спортивних результатів

(Комплексна тема)

Web-based information system of analytics and forecasting of sports results

Старший викладач,

Анікін В.К.

10

КАЗМІРЧУК

Ілля

Олександрович

SEO-оптимізація соціальної мережі підприємств України

SEO optimization of social network of the enterprises of Ukraine

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

11

КАРДАШ

Олександр

Олександрович

Веб-орієнтована інформаційна система доставки вантажів

Старший викладач,

Анікін В.К.

12

МІЗЬОВ

Олександр

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми статистики електронного кампусу

Software development of the statistics' subsystem of the electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

13

МУСАТОВ

Віталій

Олегович

Інформаційне та програмне забезпечення системи лояльності для ресторанного бізнесу

(Комплексна тема)

Software development of loyalty system for a restaurant business

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

14

НАБОК

Альона

Ігорівна

Підсистема аналізу коду і автоматичної генерації документації для JavaScript і Node.js

Sub-system development of code analysis and automatic generation of documentation for Javascript and Node.js

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

15

ПАРФЕНЮК

Владислав

Андрійович

Функціональний тренажер мікропроцесорного релейного захисту

Functional Trainer microprocessor relay protection

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

16

ПЕТРЕНКО

Антон

Ігорович

Програмний модуль проектування нагромаджувачів для робото-технологічних комплексів

Software projecting module of accumulation unit for robotic-technological systems

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

17

ПЕТРУХНО

Ігор

Русланович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

18

ПИСАРЕНКО

Степан

Георгійович

Модуль САПР мультиплікаторів для промислових роботів

Development of CAD module for industrial robot multiplicators

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

19

ПРОКОПЕНКО

Владислав

Романович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Дистанційне навчання"

(Комплексна тема)

Software of the automated information system for distance learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

20

СЄРОВ

Євгеній

Вячеславович

Веб-орієнтована інформаційна система стоматологічного кабінету

Старший викладач,

Анікін В.К.

21

СОПІЛЬНЯК

Данило

Олегович

Система керування роботизованного гідродинамічного апарата на новій елементній базі

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент

Пархомей І.Р.

22

УТЮГАНОВ

Артур

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

23

ФІЛЯЮШКІН

Олексій

Вадимович

Модуль АРМ проектувальника робототехнологічних комплексів

Development of the automated workstation module for the robotics complex designer

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

24

ШВЕЦЬ

Олег

Іванович

Автоматизована система управління збутом побутової техніки

Асистент,

Дьяков С.О.

25

ЯРЕМЕНКО

Євгеній

Анатолійович

Інформаційне та програмне забезпечення системи лояльності для ресторанного бізнесу

(Комплексна тема)

Software development of loyalty system for a restaurant business

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

 

Навчальна група ІК-32

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного  проекту (роботи)

1

АНДРІЄВИЧ

Володимир

Васильович

Програмне забезпечення модуля навігації роботів вертикального переміщення

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

2

БІДЮК

Олександр

Сергійович

Система віддаленого конфігурування засобів контролю та управління доступом до об'єкту

System for remote configuration of tools for monitoring and access control to the object

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

3

БОДНАР

Микола

Валентинович

Маніпуляційний пристрій для віртуальної реальності

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

4

БОКЛАШКО

Андрій

Тарасович

Автоматизована система моделювання перехідних процесів в керованих технологічних машинних агрегатах

Асистент,

Дьяков С.О.

5

БОНДАРЧУК

Андрій

Васильович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" електронного кампусу університету

(Комплексна тема)

Information support and software of the ‘Choice of disciplines’ subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

6

ВАГНЕР

Артур

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми перевірки магістерських робіт на плагіат в електронному кампусі університету (Комплексна тема)

Information support and software of master's thesis plagiarism checker  subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

7

ВОЙЧИК

Сергій

Сергійович

Автоматизована система оновлення програмних засобів у філіалах організації

Automatic software update system in branches of organization

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

8

ВОЛИНЧУК

Владислав

Анатолійович

Автоматизована система моделювання процесу оперативної диспетчеризації у гнучкій виробничій системі

Асистент,

Дьяков С.О.

9

ГАЛЬЧЕНКО

Ярослав

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад"

(Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

10

ГЕНАШ

Максим

Геннадійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад"

(Комплексна тема)

"Класифікатор посад"

Information and software of automated information system “Occupations classifier”

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

11

ГОРОВЕНКО

Андрій

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

12

ЗУЙКОВА

Вікторія

Максимівна

Система управління доступом на базі контролера U-Prox 550

The access control system on the base of the U-Prox 550 controller

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

13

КАЙДА

Леонід

Ігорович

Гібридний модуль створення моделей на базі штучних нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму

Hybrid module for creating models on the basis of neural networks with a usage of genetic algorithm

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

14

КАЛІТОВСЬКИЙ

Богдан

Віталійович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми перевірки магістерських робіт на плагіат в електронному кампусі університету (Комплексна тема)

Information support and software of master's thesis plagiarism checker  subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

15

КОВАЛЕНКО

Станіслав

Вікторович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" електронного кампусу університету

(Комплексна тема)

Information support and software of the ‘Choice of disciplines’ subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

16

КРАСНЮК

Ігор

Вікторович

Програмний модуль мотивуючого календаря подій на базі Android

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

17

ЛІНСЬКА

Віта

Юріївна

Алгоритми взаємодії домашнього робота та дітей 6-10 років при застосуванні ігрових завдань для їх розвитку

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

18

ЛІНСЬКА

Світлана

Юріївна

Алгоритми  роботи домашнього робота при взаємодії з вбудованим пральним агрегатом в "Розумному домі"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

19

ОРЕЛ

Дар`я

Віталіївна

Інформаційно-діагностична система "Домашній асистент лікаря"

Information and Diagnostic System

"Home assistant doctor"

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

ПАВЛЕНКО

Антон

Володимирович

Програмний модуль проектування вібробункерів для робототехнологічних комплексів

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

21

ПАЛІЙ

Богдан

Миколайович

Ідентифікація зовнішніх об'єктів, їх розташування та зміни

Identification of external objects, their location and changing

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

22

ПИСЬМЕННИЙ

Владислав

Олександрович

Розробка емулятора навігації мобільного агента в умовах невизначеності на основі імовірносної моделі

Старший викладач,

Олійник В.В.

23

РЕНСЬКИЙ

Олексій

Леонідович

Трьохосьовий універсальний привід з цифровим управлінням

Three-axis universal drive with digital control

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

24

СМОВЖЕНКО

Олексій

Леонідович

Програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" мобільного клієнту під Android

Software support of the ‘Choice of disciplines’ subsystem for Android mobile client

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

25

СОРОЧЕНКО

Руслан

Андрійович

Підсистема тендер інформаційно-пошукового порталу

Subsystem tender of the information retrieval portal

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

26

ФОЛЬБОРТ

Іоганнес-Георг

Андрійович

Підсистема адаптивної маршрутизації в бездротових MESH-мережах

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

27

ШЕВЧЕНКО

Олександр

Анатолійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад" (Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

28

ШЕПШЕЛЕЙ

Аліна

Володимирівна

Криптографічний аналіз низькоресурсних алгоритмів шифрування

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

Навчальна група ІК-33

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного  проекту (роботи)

1

БЕЛОУС

Роман

Володимирович

Система управління базою даних об'єктів нерухомості

Real estate database management system

Асистент,

Дзінько Р.І.

2

ВОЙТЮК

Орест

Олександрович

Підсистеми автоматизованого проектування вентиляції і кондиціонування чистих приміщень

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

ВОЛЧЕНКО

Максим

Ігорович

Система вербалізації аналізу розпізнавання сцени для проекту "Розумний дім"

Verbalization analysis system scene recognition for the project "Smart House"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

4

ГАРМАТІН

Вячеслав

Дмитрович

Інформаційне та програмне забезпечення підготовки документів відділу кадрів університету

Information and software for the preparation of documents of the human resources department of the university

Асистент,

Максимюк А.В.

5

ГАСАНОВ

Вадим

Анверович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Облік робочого часу працівників університету"

(Комплексна тема)

Information and software subsystem “Accounting of the employee’s working time”

Асистент,

Максимюк А.В.

6

ГОДЗЕНКО

Владислав

Геннадійович

Програмний комплекс для навчання дітей дошкільного віку

Program complex for teaching children of preschool age

Асистент,

Дзінько А.М.

7

ДЕМ`ЯНЕНКО

Владислав

Анатолійович

Інтелектуальна система прогнозування на основі нейромереж глибокого навчання

Intelligent prediction based on neural networks deep learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

8

ДРАГУН

Юрій

Миколайович

Ризик-менеджмент інформаційної безпеки в ERP-системах

Risk management of information security in ERP-systems

Доцент,

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

9

ДУБИНА

Тарас

Геннадійович

Автоматизована система створення розкладів роботи персоналу підприємства

Automated system of creating work schedule for personnel

Асистент,

Дзінько А.М.

10

ЄГОРЧЕНКО

Іван

Геннадійович

Система моделювання та оцінки показників надійності обладнання гнучких виробничих систем

System of modeling  and evaluation of equipment reliability indicators of flexible manufacturing systems

Асистент,

Дзінько Р.І.

11

КАНІЩЕНКО

Георгій

Геннадійович

Автоматизована система дослідження безколекторних двигунів постійного струму

(Комплексна тема)

Automated system research commutatorless DC motors

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

12

КАРАСЬОВ

Денис

Олексійович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Облік робочого часу працівників університету"

(Комплексна тема)

Information and software subsystem “Accounting of the employee’s working time”

Асистент,

Максимюк А.В.

13

КЛИМЕНКО

Олександр

Миколайович

Система автоматизації пошуку та торгівлі будівельними матеріалами

The system of automation of search and trade in building materials

Асистент,

Дзінько Р.І.

14

КОВАЛЬЧУК

Владіслав

Валерійович

Мобільний додаток для керування курсором комп’ютерної миші та клавіатурою

(Комплексна тема)

mobile application for remote control of mouse and keyboard at computer

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

15

КОХАНЕЦЬ

Тарас

Віталійович

Веб-додаток для автоматизації оптових торгівельних підприємств

Web application for the wholesale trade offers

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

16

КУРГУЗОВ

Ян

Олегович

Розпізнавання прямокутників та об'єктів з постійною кривизною для проекту "Розумний дім"

Recognition of rectangles and objects of constant curvature for the "Smart House"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

17

ЛІТНАРОВИЧ

Сергій

Вікторович

Інформаційний додаток служби технічної підтримки ігрового порталу

Informational application of technical support service for a game portal

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

18

ЛУГІН

Михайло

Михайлович

Автоматизована система керування складом

Warehouse industrial control system

Доцент,

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.

19

МУРЕНКО

Владислав

Володимирович

Система збору даних навантажувального тестування для сервісу безперервної інтеграції Travis CI

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

20

ОСІН

Олександр

Дмитрович

Система автоматизації роботи служби зайнятості

Automation system of the employment center

Асистент,

Дзінько Р.І.

21

ПЕХ

Олександр

Ростиславович

Система автоматизації резервування місць на авіарейси

Airline Reservation System

Професор,

д.т.н., професор

Стенін О.А.

22

ПОЛУХІН

Сергій

Вікторович

Система дискретно-подійного  моделювання ГВС

Асистент,

Дзінько Р.І.

23

РИБІН

Юрій

Михайлович

Система просторових відношень для проекту "Розумний дім"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

24

РИЖКОВА

Катерина

Віталіївна

Автоматизована система дослідження безколекторних двигунів постійного струму

(Комплексна тема)

Automated system research commutatorless DC motors

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

25

САЛЕНКО

Денис

Петрович

Система управління базою даних ювелірних виробів

Асистент,

Дзінько Р.І.

26

СИВЕЦЬ

Олексій

Сергійович

Програмний модуль цифрової фільтрації частотно-модульованих сигналів

Programm module of digital filtering frequency-modulated signals

Доцент,

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

27

СОЛОВ`ЯНЧУК

Олександр

Геннадійович

Система автоматизації оцінки надійності програмного забезпечення технічних систем

Automation system for assessing the reliability of the software of technical systems

Асистент,

Дзінько Р.І.

28

СТРОМКО

Олександр

Юрійович

Система частотного регулювання швидкості асинхронного двигуна на основі нейромережі

Frequency speed control system of induction motor based on neural network

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

29

ТАРАНЕНКО

Андрій

Олександрович

Мобільний додаток для керування курсором комп’ютерної миші та клавіатурою

(Комплексна тема)

mobile application for remote control of mouse and keyboard at computer

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

30

ТКАЧЕНКО

Денис

Сергійович

Програмний модуль системи автоматизованого проектування цифрових фільтрів

Programm module of computer aided design digital filters

Доцент,

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

31

ТОПОЛ

Михайло

Олександрович

Веб-сервіс обміну кресленнями с можливістю онлайн-перегляду

Web service with the ability to exchange drawings online viewing

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

32

ФЕСАК

Сергій

Володимирович

Інтернет магазин дитячого одягу

Професор,

д.т.н., професор

Стенін О.А.

33

ХАРЧІСТОВ

Олександр

Олексійович

Система прогнозування за допомогою глибоких нейроних мереж

The forecasting system on the basis of deep neural networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

6.050103 «Програмна інженерія

Навчальна група ІТ-32

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного  проекту (роботи)

1

АЛДУШИН

Костянтин

Геннадійович

Структурно-параметричний синтез згорткових нейронних мереж

Structural and parametric synthesis convolutional neural networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

2

АНКУДІНОВ

Антон

Андрійович

Гібридні нейронні мережі ансамблевої структури

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

ГАЛАСЮК

Владислав

Ігорович

Архітектура системи розподіленого медіацентру

Distributed media center architecture

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

4

ДЕРКАЧ

Анатолій

Едуардович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми формування стартапів

(Комплексна тема)

Information and software subsystems forming startups

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

5

ДРАГОЖИЛОВА

Аліна

Вікторівна

Мобільний додаток для розпізнавання рухомих об'єктів

Mobile application for objects’ movement recognition

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

6

ДРОБАХА

Дмитро

Анатолійович

Система контролю проектів та поточного обліку анімаційної студії (Комплексна тема)

Projects control and operational account system for animation studios

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

7

КАЧАН

Олексій

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи проведення змагань зі спортивного УШУ

Information & Software of the automated system of Wushu competitions

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

8

КЛИМЧУК

Василь

Олегович

Система навігації робочих приміщень на прикладі корпусів КПІ ім. Ігоря Сікорського

The system of navigation of working premises on the example of the buildings of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

9

КОЗАК

Станіслав

Максимович

Сервіс безпечного передавання файлів з використанням JLS та JSTP

Secure file transfer service using TLS and JSTP

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

10

КОТІК

Антон

Володимирович

Параметричний синтез ієрархічної темпоральної пам'яті

Parametric synthesis Hierarchical temporal memory

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

11

МИХАЙЛЕНКО

Владислав

Сергійович

Організація технологічних треків в навчальному процесі

Organization of educational process with technological tracks

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

12

МІРОНЕНКО

Артур

Олегович

Додаток Клієнт-Банк для керування рахунками

Mobile banking app for the account management

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

13

МОШЕНЧЕНКО

Микита

Сергійович

Оптимізація сайту медичного закладу

Optimization of the site of a medical institution

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

14

ПЛОХУТА

Дмитро

Олександрович

Система управління екстреними дзвінками та повідомленнями з застосуванням GPS-трекерів (Комплексна тема)

the emergency calls and messages control system with the use of gps-trackers

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

15

ПОЛЯКОВ

Анатолій

Сергійович

Система управління екстреними дзвінками та повідомленнями з застосуванням GPS-трекерів (Комплексна тема)

the emergency calls and messages control system with the use of gps-trackers

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

16

ПОТАПЕНКО

Костянтин

Сергійович

Веб-додаток для автоматизації бізнес процесів

Web application for automating business processes

Доцент,

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

17

РОМАЩЕНКО

Павло

Сергійович

Організація виконання дипломних робіт у взаємодії з ІТ-індустрії

Organization of the diploma project process in collaboration with the IT industry

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

18

РУДЕНКО

Олександр

Олександрович

Система контролю проектів та поточного обліку анімаційної студії (Комплексна тема)

Projects control and operational account system for animation studios

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

19

СОКОЛЕНКО

Дмитро

Геннадійович

Клієнт захищеного пересилання файлів для платформи Android з використанням TLS та JSTP

The client for secure file transfer on Android OS based on TLS and JSTP

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

20

СТАРИК

Андрій

Федорович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми формування стартапів

(Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

21

СТЕПАНОВ

Андрій

Сергійович

Веб- орієнтована електронна книга скарг та пропозицій

Web-oriented complaint ebook

Асистент,

Дьяков С.О.

22

ХИЖНЯК

Микита

Дмитрович

Програмний інструментарій для проведення соціальних опитувань в соцмережах

Software for conducting social surveys in social networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

23

ЩЕРБАК

Данило

Вікторович

Візуалізація результатів навчання з технологічних треків для роботодавців

Technological tracks' studies results visualization for employers

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

24

ЯРЕМА

Богдан

Ростиславович

Веб-додаток пошуку ресурсів для реалізації проектів

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного  проекту (роботи)

6.050201 «Системна інженерія»

Навчальна група ІК-31

1

АНЯКІН

Олександр

Вячеславович

Система керування роботизованого аеродинамічного апарата на новій елементарній базі

Development of the robotic flying object's control system on the new elemental base

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент

Пархомей І.Р.

2

ГАРКУША

Віктор

Анатолійович

Веб-орієнтована інформаційна система аналітики та прогнозування спортивних результатів

(Комплексна тема)

Web-based information system of analytics and forecasting of sports results

Старший викладач,

Анікін В.К.

3

ГЕНЧА

Максим

Едуардович

Навчальний портал для дітей з вадами слуху

(Комплексна тема)

Curriculum development for children with impaired hearing

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

4

ГЕРАСИМЧУК

Євгеній

Олегович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Дистанційне навчання"

(Комплексна тема)

Software of the automated information system for distance learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

5

ДІМОГЛО

Євгеній

Олександрович

Інтерфейс системи взаємодії в середовищі робот-діти з елементами штучного інтелекту

Interface of the interaction system in the robot-child environment with elements of artificial intelligence

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

6

ДУБІНІНА

Катерина

Михайлівна

Модуль аналізу загальної громадянської реакції на інформаційні матеріали на основі коментарів з веб-сайту українських новин

Module for analyzing the overall civil reaction to information materials on the basis of comments from the Ukrainian News website

Старший викладач,

Олійник В.В.

7

ЗАБОЛОТНІЙ

Ігор

Володимирович

Автоматизована система генерації кодів за графічними схемами алгоритмів

Automated system for code generation using graphical schemes of algorithms

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

8

ІЛЬЧУК

Олеся

Вікторівна

Навчальний портал для дітей з вадами слуху

(Комплексна тема)

Curriculum development for children with impaired hearing

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

9

КАГАРЛИКСЬКИЙ

Михайло

Петрович

Веб-орієнтована інформаційна система аналітики та прогнозування спортивних результатів

(Комплексна тема)

Web-based information system of analytics and forecasting of sports results

Старший викладач,

Анікін В.К.

10

КАЗМІРЧУК

Ілля

Олександрович

SEO-оптимізація соціальної мережі підприємств України

SEO optimization of social network of the enterprises of Ukraine

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

11

КАРДАШ

Олександр

Олександрович

Веб-орієнтована інформаційна система доставки вантажів

Старший викладач,

Анікін В.К.

12

МІЗЬОВ

Олександр

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми статистики електронного кампусу

Software development of the statistics' subsystem of the electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

13

МУСАТОВ

Віталій

Олегович

Інформаційне та програмне забезпечення системи лояльності для ресторанного бізнесу

(Комплексна тема)

Software development of loyalty system for a restaurant business

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

14

НАБОК

Альона

Ігорівна

Підсистема аналізу коду і автоматичної генерації документації для JavaScript і Node.js

Sub-system development of code analysis and automatic generation of documentation for Javascript and Node.js

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

15

ПАРФЕНЮК

Владислав

Андрійович

Функціональний тренажер мікропроцесорного релейного захисту

Functional Trainer microprocessor relay protection

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

16

ПЕТРЕНКО

Антон

Ігорович

Програмний модуль проектування нагромаджувачів для робото-технологічних комплексів

Software projecting module of accumulation unit for robotic-technological systems

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

17

ПЕТРУХНО

Ігор

Русланович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

18

ПИСАРЕНКО

Степан

Георгійович

Модуль САПР мультиплікаторів для промислових роботів

Development of CAD module for industrial robot multiplicators

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

19

ПРОКОПЕНКО

Владислав

Романович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Дистанційне навчання"

(Комплексна тема)

Software of the automated information system for distance learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

20

СЄРОВ

Євгеній

Вячеславович

Веб-орієнтована інформаційна система стоматологічного кабінету

Старший викладач,

Анікін В.К.

21

СОПІЛЬНЯК

Данило

Олегович

Система керування роботизованного гідродинамічного апарата на новій елементній базі

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент

Пархомей І.Р.

22

УТЮГАНОВ

Артур

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

23

ФІЛЯЮШКІН

Олексій

Вадимович

Модуль АРМ проектувальника робототехнологічних комплексів

Development of the automated workstation module for the robotics complex designer

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

24

ШВЕЦЬ

Олег

Іванович

Автоматизована система управління збутом побутової техніки

Асистент,

Дьяков С.О.

25

ЯРЕМЕНКО

Євгеній

Анатолійович

Інформаційне та програмне забезпечення системи лояльності для ресторанного бізнесу

(Комплексна тема)

Software development of loyalty system for a restaurant business

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

Навчальна група ІК-32

1

АНДРІЄВИЧ

Володимир

Васильович

Програмне забезпечення модуля навігації роботів вертикального переміщення

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

2

БІДЮК

Олександр

Сергійович

Система віддаленого конфігурування засобів контролю та управління доступом до об'єкту

System for remote configuration of tools for monitoring and access control to the object

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

3

БОДНАР

Микола

Валентинович

Маніпуляційний пристрій для віртуальної реальності

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

4

БОКЛАШКО

Андрій

Тарасович

Автоматизована система моделювання перехідних процесів в керованих технологічних машинних агрегатах

Асистент,

Дьяков С.О.

5

БОНДАРЧУК

Андрій

Васильович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" електронного кампусу університету

(Комплексна тема)

Information support and software of the ‘Choice of disciplines’ subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

6

ВАГНЕР

Артур

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми перевірки магістерських робіт на плагіат в електронному кампусі університету (Комплексна тема)

Information support and software of master's thesis plagiarism checker  subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

7

ВОЙЧИК

Сергій

Сергійович

Автоматизована система оновлення програмних засобів у філіалах організації

Automatic software update system in branches of organization

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

8

ВОЛИНЧУК

Владислав

Анатолійович

Автоматизована система моделювання процесу оперативної диспетчеризації у гнучкій виробничій системі

Асистент,

Дьяков С.О.

9

ГАЛЬЧЕНКО

Ярослав

Олександрович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад"

(Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

10

ГЕНАШ

Максим

Геннадійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад"

(Комплексна тема)

"Класифікатор посад"

Information and software of automated information system “Occupations classifier”

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

11

ГОРОВЕНКО

Андрій

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи планування навчального процесу (Комплексна тема)

Information and software of the automated system of educational process planning

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

12

ЗУЙКОВА

Вікторія

Максимівна

Система управління доступом на базі контролера U-Prox 550

The access control system on the base of the U-Prox 550 controller

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

13

КАЙДА

Леонід

Ігорович

Гібридний модуль створення моделей на базі штучних нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму

Hybrid module for creating models on the basis of neural networks with a usage of genetic algorithm

Доцент,

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

14

КАЛІТОВСЬКИЙ

Богдан

Віталійович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми перевірки магістерських робіт на плагіат в електронному кампусі університету (Комплексна тема)

Information support and software of master's thesis plagiarism checker  subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

15

КОВАЛЕНКО

Станіслав

Вікторович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" електронного кампусу університету

(Комплексна тема)

Information support and software of the ‘Choice of disciplines’ subsystem of university's electronic campus

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

16

КРАСНЮК

Ігор

Вікторович

Програмний модуль мотивуючого календаря подій на базі Android

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

17

ЛІНСЬКА

Віта

Юріївна

Алгоритми взаємодії домашнього робота та дітей 6-10 років при застосуванні ігрових завдань для їх розвитку

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

18

ЛІНСЬКА

Світлана

Юріївна

Алгоритми  роботи домашнього робота при взаємодії з вбудованим пральним агрегатом в "Розумному домі"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

19

ОРЕЛ

Дар`я

Віталіївна

Інформаційно-діагностична система "Домашній асистент лікаря"

Information and Diagnostic System

"Home assistant doctor"

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

ПАВЛЕНКО

Антон

Володимирович

Програмний модуль проектування вібробункерів для робототехнологічних комплексів

Доцент,

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

21

ПАЛІЙ

Богдан

Миколайович

Ідентифікація зовнішніх об'єктів, їх розташування та зміни

Identification of external objects, their location and changing

Доцент,

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

22

ПИСЬМЕННИЙ

Владислав

Олександрович

Розробка емулятора навігації мобільного агента в умовах невизначеності на основі імовірносної моделі

Старший викладач,

Олійник В.В.

23

РЕНСЬКИЙ

Олексій

Леонідович

Трьохосьовий універсальний привід з цифровим управлінням

Three-axis universal drive with digital control

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

24

СМОВЖЕНКО

Олексій

Леонідович

Програмне забезпечення підсистеми "Вибір дисциплін" мобільного клієнту під Android

Software support of the ‘Choice of disciplines’ subsystem for Android mobile client

Доцент,

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

25

СОРОЧЕНКО

Руслан

Андрійович

Підсистема тендер інформаційно-пошукового порталу

Subsystem tender of the information retrieval portal

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

26

ФОЛЬБОРТ

Іоганнес-Георг

Андрійович

Підсистема адаптивної маршрутизації в бездротових MESH-мережах

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

27

ШЕВЧЕНКО

Олександр

Анатолійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи "Класифікатор посад" (Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

28

ШЕПШЕЛЕЙ

Аліна

Володимирівна

Криптографічний аналіз низькоресурсних алгоритмів шифрування

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

Навчальна група ІК-33

1

БЕЛОУС

Роман

Володимирович

Система управління базою даних об'єктів нерухомості

Real estate database management system

Асистент,

Дзінько Р.І.

2

ВОЙТЮК

Орест

Олександрович

Підсистеми автоматизованого проектування вентиляції і кондиціонування чистих приміщень

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

ВОЛЧЕНКО

Максим

Ігорович

Система вербалізації аналізу розпізнавання сцени для проекту "Розумний дім"

Verbalization analysis system scene recognition for the project "Smart House"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

4

ГАРМАТІН

Вячеслав

Дмитрович

Інформаційне та програмне забезпечення підготовки документів відділу кадрів університету

Information and software for the preparation of documents of the human resources department of the university

Асистент,

Максимюк А.В.

5

ГАСАНОВ

Вадим

Анверович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Облік робочого часу працівників університету"

(Комплексна тема)

Information and software subsystem “Accounting of the employee’s working time”

Асистент,

Максимюк А.В.

6

ГОДЗЕНКО

Владислав

Геннадійович

Програмний комплекс для навчання дітей дошкільного віку

Program complex for teaching children of preschool age

Асистент,

Дзінько А.М.

7

ДЕМ`ЯНЕНКО

Владислав

Анатолійович

Інтелектуальна система прогнозування на основі нейромереж глибокого навчання

Intelligent prediction based on neural networks deep learning

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

8

ДРАГУН

Юрій

Миколайович

Ризик-менеджмент інформаційної безпеки в ERP-системах

Risk management of information security in ERP-systems

Доцент,

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

9

ДУБИНА

Тарас

Геннадійович

Автоматизована система створення розкладів роботи персоналу підприємства

Automated system of creating work schedule for personnel

Асистент,

Дзінько А.М.

10

ЄГОРЧЕНКО

Іван

Геннадійович

Система моделювання та оцінки показників надійності обладнання гнучких виробничих систем

System of modeling  and evaluation of equipment reliability indicators of flexible manufacturing systems

Асистент,

Дзінько Р.І.

11

КАНІЩЕНКО

Георгій

Геннадійович

Автоматизована система дослідження безколекторних двигунів постійного струму

(Комплексна тема)

Automated system research commutatorless DC motors

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

12

КАРАСЬОВ

Денис

Олексійович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми "Облік робочого часу працівників університету"

(Комплексна тема)

Information and software subsystem “Accounting of the employee’s working time”

Асистент,

Максимюк А.В.

13

КЛИМЕНКО

Олександр

Миколайович

Система автоматизації пошуку та торгівлі будівельними матеріалами

The system of automation of search and trade in building materials

Асистент,

Дзінько Р.І.

14

КОВАЛЬЧУК

Владіслав

Валерійович

Мобільний додаток для керування курсором комп’ютерної миші та клавіатурою

(Комплексна тема)

mobile application for remote control of mouse and keyboard at computer

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

15

КОХАНЕЦЬ

Тарас

Віталійович

Веб-додаток для автоматизації оптових торгівельних підприємств

Web application for the wholesale trade offers

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

16

КУРГУЗОВ

Ян

Олегович

Розпізнавання прямокутників та об'єктів з постійною кривизною для проекту "Розумний дім"

Recognition of rectangles and objects of constant curvature for the "Smart House"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

17

ЛІТНАРОВИЧ

Сергій

Вікторович

Інформаційний додаток служби технічної підтримки ігрового порталу

Informational application of technical support service for a game portal

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

18

ЛУГІН

Михайло

Михайлович

Автоматизована система керування складом

Warehouse industrial control system

Доцент,

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.

19

МУРЕНКО

Владислав

Володимирович

Система збору даних навантажувального тестування для сервісу безперервної інтеграції Travis CI

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

20

ОСІН

Олександр

Дмитрович

Система автоматизації роботи служби зайнятості

Automation system of the employment center

Асистент,

Дзінько Р.І.

21

ПЕХ

Олександр

Ростиславович

Система автоматизації резервування місць на авіарейси

Airline Reservation System

Професор,

д.т.н., професор

Стенін О.А.

22

ПОЛУХІН

Сергій

Вікторович

Система дискретно-подійного  моделювання ГВС

Асистент,

Дзінько Р.І.

23

РИБІН

Юрій

Михайлович

Система просторових відношень для проекту "Розумний дім"

Доцент,

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

24

РИЖКОВА

Катерина

Віталіївна

Автоматизована система дослідження безколекторних двигунів постійного струму

(Комплексна тема)

Automated system research commutatorless DC motors

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

25

САЛЕНКО

Денис

Петрович

Система управління базою даних ювелірних виробів

Асистент,

Дзінько Р.І.

26

СИВЕЦЬ

Олексій

Сергійович

Програмний модуль цифрової фільтрації частотно-модульованих сигналів

Programm module of digital filtering frequency-modulated signals

Доцент,

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

27

СОЛОВ`ЯНЧУК

Олександр

Геннадійович

Система автоматизації оцінки надійності програмного забезпечення технічних систем

Automation system for assessing the reliability of the software of technical systems

Асистент,

Дзінько Р.І.

28

СТРОМКО

Олександр

Юрійович

Система частотного регулювання швидкості асинхронного двигуна на основі нейромережі

Frequency speed control system of induction motor based on neural network

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

29

ТАРАНЕНКО

Андрій

Олександрович

Мобільний додаток для керування курсором комп’ютерної миші та клавіатурою

(Комплексна тема)

mobile application for remote control of mouse and keyboard at computer

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

30

ТКАЧЕНКО

Денис

Сергійович

Програмний модуль системи автоматизованого проектування цифрових фільтрів

Programm module of computer aided design digital filters

Доцент,

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

31

ТОПОЛ

Михайло

Олександрович

Веб-сервіс обміну кресленнями с можливістю онлайн-перегляду

Web service with the ability to exchange drawings online viewing

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

32

ФЕСАК

Сергій

Володимирович

Інтернет магазин дитячого одягу

Професор,

д.т.н., професор

Стенін О.А.

33

ХАРЧІСТОВ

Олександр

Олексійович

Система прогнозування за допомогою глибоких нейроних мереж

The forecasting system on the basis of deep neural networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

6.050103 «Програмна інженерія

Навчальна група ІТ-32

1

АЛДУШИН

Костянтин

Геннадійович

Структурно-параметричний синтез згорткових нейронних мереж

Structural and parametric synthesis convolutional neural networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

2

АНКУДІНОВ

Антон

Андрійович

Гібридні нейронні мережі ансамблевої структури

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

ГАЛАСЮК

Владислав

Ігорович

Архітектура системи розподіленого медіацентру

Distributed media center architecture

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

4

ДЕРКАЧ

Анатолій

Едуардович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми формування стартапів

(Комплексна тема)

Information and software subsystems forming startups

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

5

ДРАГОЖИЛОВА

Аліна

Вікторівна

Мобільний додаток для розпізнавання рухомих об'єктів

Mobile application for objects’ movement recognition

Доцент,

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

6

ДРОБАХА

Дмитро

Анатолійович

Система контролю проектів та поточного обліку анімаційної студії (Комплексна тема)

Projects control and operational account system for animation studios

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

7

КАЧАН

Олексій

Сергійович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи проведення змагань зі спортивного УШУ

Information & Software of the automated system of Wushu competitions

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

8

КЛИМЧУК

Василь

Олегович

Система навігації робочих приміщень на прикладі корпусів КПІ ім. Ігоря Сікорського

The system of navigation of working premises on the example of the buildings of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

9

КОЗАК

Станіслав

Максимович

Сервіс безпечного передавання файлів з використанням JLS та JSTP

Secure file transfer service using TLS and JSTP

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

10

КОТІК

Антон

Володимирович

Параметричний синтез ієрархічної темпоральної пам'яті

Parametric synthesis Hierarchical temporal memory

Доцент,

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

11

МИХАЙЛЕНКО

Владислав

Сергійович

Організація технологічних треків в навчальному процесі

Organization of educational process with technological tracks

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

12

МІРОНЕНКО

Артур

Олегович

Додаток Клієнт-Банк для керування рахунками

Mobile banking app for the account management

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

13

МОШЕНЧЕНКО

Микита

Сергійович

Оптимізація сайту медичного закладу

Optimization of the site of a medical institution

Доцент,

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

14

ПЛОХУТА

Дмитро

Олександрович

Система управління екстреними дзвінками та повідомленнями з застосуванням GPS-трекерів (Комплексна тема)

the emergency calls and messages control system with the use of gps-trackers

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

15

ПОЛЯКОВ

Анатолій

Сергійович

Система управління екстреними дзвінками та повідомленнями з застосуванням GPS-трекерів (Комплексна тема)

the emergency calls and messages control system with the use of gps-trackers

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

16

ПОТАПЕНКО

Костянтин

Сергійович

Веб-додаток для автоматизації бізнес процесів

Web application for automating business processes

Доцент,

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

17

РОМАЩЕНКО

Павло

Сергійович

Організація виконання дипломних робіт у взаємодії з ІТ-індустрії

Organization of the diploma project process in collaboration with the IT industry

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

18

РУДЕНКО

Олександр

Олександрович

Система контролю проектів та поточного обліку анімаційної студії (Комплексна тема)

Projects control and operational account system for animation studios

Доцент,

к.т.н., доцент

Корнаги Я.І.

19

СОКОЛЕНКО

Дмитро

Геннадійович

Клієнт захищеного пересилання файлів для платформи Android з використанням TLS та JSTP

The client for secure file transfer on Android OS based on TLS and JSTP

Асистент,

Шемсединов Т.Г.

20

СТАРИК

Андрій

Федорович

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми формування стартапів

(Комплексна тема)

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

21

СТЕПАНОВ

Андрій

Сергійович

Веб- орієнтована електронна книга скарг та пропозицій

Web-oriented complaint ebook

Асистент,

Дьяков С.О.

22

ХИЖНЯК

Микита

Дмитрович

Програмний інструментарій для проведення соціальних опитувань в соцмережах

Software for conducting social surveys in social networks

Доцент,

к.т.н., доцент

Савицький А.Й.

23

ЩЕРБАК

Данило

Вікторович

Візуалізація результатів навчання з технологічних треків для роботодавців

Technological tracks' studies results visualization for employers

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

24

ЯРЕМА

Богдан

Ростиславович

Веб-додаток пошуку ресурсів для реалізації проектів

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6