Дипломне проектування 2017/18 н.р.


2017/2018 рік

Графік захисту студентів кафедри ТК ФІОТ за напрямками підготовки

Рівень підготовки Спеціальність Комісія Дати захисту
Спеціаліст 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ЕК №_______

з 18.12.2017 по 22.12.2017

418 ауд. початок о 14.00

Магістр 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ЕК №_______ з 21.05.2018 по 31.05.2018
Бакалавр
ЕК №_______ з 18.06.2018 по 30.06.2018

 


ЗАХИСТ СПЕЦІАЛІСТІВ

СТУДЕНТІВ групи ІК-62с

відбудеться за наступним графіком

Дата

час

ауд.

18.12.17

14-00

418-18

19.12.17

14-00

418-18

20.12.17

14-00

418-18

21.12.17

14-00

418-18

22.12.17

14-00

418-18

 

При собі мати:

  1. рецензію (з підписом та печаткою);
  2. відгук керівника (з підписом);
  3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
  4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

 

ЗРАЗОК оформлення документів:

відгук, рецензія, титульна сторінка

 


151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-62с

 

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

Дата

захисту

1

БІРЮК

Костянтин

Олександрович

Інтернет-платформа продажу автозапчастин з системою розпізнавання зображень

Старший викладач,

к.т.н.,

Олійник В.В.

2

БЛИЗНЮК

Аліна

Геннадіївна

Система управління з нечіткою логікою насосним відділенням водопровідної станції

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

3

БУЛИГА

Андрій

Анатолійович

Комп'ютеризована система управління онлайн-продажів торгового підприємства

Старший викладач

Польшакова О.М.

4

ВЕЛИЧКО

Владислав

Сергійович

Мобільний додаток для системи керування взаємовідносин з клієнтами підприємства

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

5

ВІТЮК

Аліна

Євгеніївна

Система безконтактного детектування ресурсів та об'єктів виробництва за допомогою радіочастотних сигналів

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

6

ВОЛОСТНИХ

Оксана

Андріївна

Автоматизована система обробки статистичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

7

ВОРОБЙОВСЬКИЙ

Богдан

Михайлович

Додаток автоматизованого обліку та аналізу показників лічильників та датчиків на підприємстві

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

8

ГАПОНЕНКО

Ігор

Володимирович

Модуль САПР трансмісії робокарів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

9

ГАРКУША

Юрій

Юрійович

Система управління підприємством з використанням мобільних модулів аналізу звітності

Старший викладач

Польшакова О.М.

10

КАТРИЧ

Дмитро

Вікторович

Захист інформації з різним рівнем санкціонованого доступу в ERP-системі підприємства

Доцент,

к.т.н., доцент,

Бурлаков В.М.

11

КЛІМОВ

Михайло Геннадійович

Автоматизована система контролю та керування доступом

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

12

КРИВОЛАПОВА Олександра Володимирівна

Удосконалення системи компенсації флуктуації вхідного сигналу робота

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент,

Пархомей І.Р.

13

КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Автоматизована база даних АРМ проектувальника промислових роботів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

14

КУКЛІН

Володимир Дмитрович

Автоматична лінія сортування маломірних заготовок із мінералів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

15

ЛЮБУНЬ

Кирило Олександрович

Додаток для аналізу музикального сигналу

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

16

МАЩЕНКО

Дмитро

Вадимович

Система автоматичного опису сцени

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

17

МЕЛКОН

Давид

Георгійович

Підвищення ефективності використання енергоресурсів із застосуванням сучасних технологій

Доцент,

к.т.н., доцент,

Лісовиченко О.І.

18

НАЗАРОВА

Ольга

Сергіївна

Система розпізнавання рукописних символів за допомогою нейронної мережі

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

19

НЕЧИТАЙЛО Євгеній Володимирович

Автоматизована система регулювання швидкості руху автомобіля

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

НІКОЛАЙЧУК

Семен

Олександрович

Стенд налагодження систем керування безколекторними двигунами з використанням нейромереж

Доцент,

к.т.н., доцент,

Чумаченко О.І.

21

ПЕТРЕНКО

Андрій Олександрович

Модуль автоматичного керування маніпулятором виготовлення кульок для ювелірної промисловості

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

22

ПЛАВІН

Тарас

Віталійович

Дослідження методів знаходження плагіату та нечітких дублікатів у текстах

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

23

ПОКОРНИЙ

Максим

Геннадійович

Автоматизована система підтримки прийняття рішень при пожежогасінні

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ліхоузова Т.А.

24

СОЛОДОВНІЧЕНКО Юрій

Вікторович

Система класифікації тексту на базі нейромережі

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

25

СПІНУЛ

Костянтин Олександрович

Прогнозування покупок клієнтів магазину

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

26

ТЕРЕШКО

Андрій

Васильович

Автоматизована система технологічної підготовки аргонно-дугового зварювання

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

27

ФОРОСТОВЕЦЬ

Нікіта

Андрійович

Система електронного документообігу для забезпечення договірної діяльності при оптовій торгівлі нафтопродуктами

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

28

ЧИГРИН

Ярослав

Сергійович

Автоматизація процесу управління спуску висотного зонду з реактивною тягою

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

29

ШАПОШНІК

Андрій Олександрович

Сервіс організації тематичних зібрань

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

30

ШКУРЧЕНКО

Микита

Андрійович

Автоматизована система планування та контролю етапів  розробки веб-додатків

Старший викладач

Польшакова О.М.

 


 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-з61с


№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

Дата

захисту

1

БОЙКО

Вячеслав

Ігорович

Веб-сервіс для організації приватних вантажоперевезень на основі технологій Java

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

2

ДАВТЯН

Едгар

Арменович

Підсистема захисту веб-сайту підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

3

КАДЕНКО

Леонід

Олегович

Комплексна система захисту локальної мережі підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

4

ХАРЧЕНКО

Роман

Русланович

Дистанційне керування технічним пристроєм будівлі

Старший викладач Польшакова О.М.

 


№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

 

1

БІРЮК

Костянтин

Олександрович

Інтернет-платформа продажу автозапчастин з системою розпізнавання зображень

Старший викладач,

к.т.н.,

Олійник В.В.

 

2

БЛИЗНЮК

Аліна

Геннадіївна

Система управління з нечіткою логікою насосним відділенням водопровідної станції

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

3

БУЛИГА

Андрій

Анатолійович

Комп'ютеризована система управління онлайн-продажів торгового підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

4

ВЕЛИЧКО

Владислав

Сергійович

Мобільний додаток для системи керування взаємовідносин з клієнтами підприємства

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

5

ВІТЮК

Аліна

Євгеніївна

Система безконтактного детектування ресурсів та об'єктів виробництва за допомогою радіочастотних сигналів

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

6

ВОЛОСТНИХ

Оксана

Андріївна

Автоматизована система обробки статичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

7

ВОРОБЙОВСЬКИЙ Богдан

Михайлович

Додаток автоматизованого обліку та аналізу показників лічильників та датчиків на підприємстві

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

8

ГАПОНЕНКО

Ігор

Володимирович

Модуль САПР трансмісії робокарів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

9

ГАРКУША

Юрій

Юрійович

Система управління підприємством з використанням мобільних модулів аналізу звітності

Старший викладач Польшакова О.М.

10

КАТРИЧ

Дмитро

Вікторович

Захист інформації з різним рівнем санкціонованого доступу в ERP-системі підприємства

Доцент,

к.т.н., доцент,

Бурлаков В.М.

11

КЛІМОВ

Михайло Геннадійович

Автоматизована система контролю та керування доступом

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

 

12

КРИВОЛАПОВА Олександра Володимирівна

Удосконалення системи компенсації флуктуації вхідного сигналу робота

Завідувач кафедри, д.т.н., доцент, Пархомей І.Р.

 

 

13

КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Автоматизована база даних АТМ проектувальника промислових роботів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

14

КУКЛІН

Володимир Дмитрович

Автоматична лінія сортування маломірних заготовок із мінералів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

15

ЛЮБУНЬ

Кирило Олександрович

Додаток для аналізу музикального сигналу

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

16

МАЩЕНКО

Дмитро

Вадимович

Система автоматичного опису сцени

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

17

МЕЛКОН

Давид

Георгійович

Підвищення використання енергоресурсів із застосуванням сучасних технологій

Доцент,

к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.

18

НАЗАРОВА

Ольга

Сергіївна

Система розпізнавання рукописних символів за допомогою нейронної мережі

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

19

НЕЧИТАЙЛО Євгеній Володимирович

Автоматизована система регулювання швидкості руху автомобіля

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

НІКОЛАЙЧУК

Семен

Олександрович

Стенд налагодження систем керування безколекторними двигунами з використанням нейромереж

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.

21

ПЕТРЕНКО

Андрій Олександрович

Модуль автоматичного керування маніпулятором виготовлення кульок для ювелірної промисловості

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

22

ПЛАВІН

Тарас

Віталійович

Дослідження методів знаходження плагіату та нечітких дублікатів у текстах

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

23

ПОКОРНИЙ

Максим

Геннадійович

Автоматизована система підтримки прийняття рішень при пожежогасінні

Доцент,

к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.

24

СОЛОДОВНІЧЕНКО Юрій

Вікторович

Система класифікації тексту на базі нейромережі

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

 

25

СПІНУЛ

Костянтин Олександрович

Прогнозування покупок клієнтів магазину

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

 

26

Терешко

Андрій

Васильович

Автоматизована система технологічної підготовки аргонно-дугового зварювання

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

 

27

Форостовець

Нікіта

Андрійович

Система електронного документообігу для забезпечення договірної діяльності при оптовій торгівлі нафтопродуктами

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

 

28

Чигрин

Ярослав

Сергійович

Автоматизація процесу управління спуску висотного зонду з реактивною тягою

Старший викладач, к.т.н.,

Гуменний Д.О.

 

29

Шапошнік

Андрій Олександрович

Сервіс організації тематичних зібрань

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

 

30

Шкурченко

Микита

Андрійович

Автоматизована система планування та контролю етапів  розробки веб-додатків

Старший викладач Польшакова О.М.

 

Template Joomla 1.6

Новини

Контакти

м. Київ, пр. Перемоги, 37корпус 18, кімнати 409, 437 Тел.: (044) 204-93-80 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Template Joomla 1.6