Переддипломна практика


Переддипломна практика проходить у відповідності до навчального плану ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студентам потрібно узгодити місце проходження практики по замовленню з керівником практики від кафедри ТК у кімнаті 436 корп.18.

Для проходження практики на кафедрі студентам потрібно написати Заяву, узгодити її з індивідуальним керівником практики від кафедри та здати заяву у кімнаті 436 корп.18.

Ті студенти, які хочуть проходити практику в інших організаціях, треба  укласти індивідуальні Договори і узгодити Робочу програму проведення практики. Договір треба підписати та поставити печатку у підприємствах та установах  проведення практики,  і здати у кімнату 436  корп.18.

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

1. Договор, підписаний з обох сторін;

2. Щоденник практики.

В ході практики обов’язково необхідно здати заяву на ім’я завідуючого кафедри ТК з темою дипломної роботи (проекту), підписану керівником дипломної роботи (проекту) від кафедри та самим дипломником.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики, заповнити Щоденник практики, отримати відгук від керівника практики від підприємства з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та відгук  з рекомендованою оцінкою.  Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання.

У Щоденнику треба заповнити дати "прибув-вибув" та отримати підписи та печатки на підприємстві, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

1. Звіт з практики;

2. Щоденник практики.

Файли документів про проходження переддипломної практики ( для завантаження ).


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6