Науково-дослідна робота та наукова школа


Тематика наукових досліджень кафедри технічної кібернетики:

 • теоретичні дослідження в галузі інформаційних систем та технологій;
 • розробка методів підвищення ефективності інформаційного забезпечення робототехнічних ситем;
 • інтелектуальні системи управління технологічними процесами і виробництвом із застосуванням робототехнічних систем;
 • системи обробки інформації в спеціалізованих комп’ютерних системах;
 • розробка архітектури та інформаційного забезпечення робототехнічних ситем;
 • розробка систем обробки інформації в робототехнічних с итемах;
 • розробка та виготовлення макетів мобільних роботів;
 • системна інтеграція, розробка і впровадження інформаційних систем для держаних і комерційних організацій і компаній.

Науково-дослідна робота на кафедрі зосереджена в НДІ системних технологій, який було створено 1991 року.

Основні напрямки діяльності НДІ СТ:

 • інтелектуальні технології для автоматизованих систем обробки інформації і управління;
 • методи побудови і програмні засоби складних систем;
 • телекомунікаційні і корпоративні комп'ютерні мережі;

В науково-дослідних розробках приймають участь 3 доктори, 20 кандидатів наук і 47 наукових та інженерно-технічних працівників.

Науковці НДІ СТ працюють над системною інтеграцією проектів інформаційних технологій у корпоративних і галузевих структурах, зокрема, для Національного банку України, корпоративних компьютерних інформаційних мереж для митної служби, головної податкової адміністрації України, Придніпровських магістральних нафтопроводів та інших систем. Значні досягнення в автоматизації технологічної та конструкторської підготовки гнучкого виробництва, виявленні та розпізнаванні надслабких сигналів на фоні сильних завад, обробці медикобіологічної інформації, керуванні рухомими об'єктами, розробці інтелектуальних навчаючих систем.

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6