Звіт робочої групи НТУУ «КПІ» про візит до Blaise Pascal University, France, Clermond-Ferrand, 8-21 March, 2013

 

Звіт робочої групи НТУУ «КПІ» про візит до Blaise Pascal University, France, Clermond-Ferrand, 8-21 March, 2013

Представник НТУУ «КПІ» - Пасько Віктор Петрович, доцент кафедри технічної кібернетики.

Найбільш важливі подіям під час наради:

1. Тренінг адміністраторів системи Claroline, проведений фахівцями Blaise Pascal University. Слід відзначити високий рівень підготовки фахівців університету, якість і повноту викладеного матеріалу.

2. Демонстрація та обговорення лабораторних робіт і комплексів, пропонованих університетами-партнерами Росії та України для реалізації в IHLS в рамках проекту. Серед перспективних для реалізації а рамках проекту пропозицій слід виділити лабораторні установки LETI і SevNTU.

3. Обговорення та узгодження концепції та принципів створення IHLS, технологій і засобів забезпечення віддаленого доступу до ресурсів та обладнання IHLS університетів-партнерів. Корисними для вироблення рішень по концепції IHLS були огляд технологій віддаленого доступу.

4. Узгодження і затвердження графіка заходів та виконання робіт по створенню IHLS.

5. Відвідування наукових та навчальних підрозділів Blaise Pascal University, знайомство з організацією навчального процесу та з науково-виробничою базою.

Потрібно відзначити корисне і цікаве для більшості учасників відвідування лабораторій мобільних інтелектуальних засобів і віртуальної реальності. Досвід створення магістрами університету систем моделювання і управління мобільними роботами доцільно рекомендувати як один з напрямків дипломного проектування і в інших університетах-партнерах Росії та України.

Слід зазначити, що завдання створення IHLS може бути вирішена більш якісно, ​​якби при фінансуванні проекту була передбачена можливість придбання та встановлення університетами-партнерами не тільки комп'ютерної техніки, а й експериментальних установок, створених на базі єдиної апаратної та програмної платформ.

Також для ефективного функціонування IHDL для кожної лабораторної установки, крім технічних і програмних засобів управління обладнанням для проведення експериментів, повинен бути розроблений навчально-методичний комплекс, що підтримує повну сукупність освітніх сервісів, а саме:

- Теоретичне вивчення дисципліни (короткі теоретичні відомості);

- Практичні заняття (підготовка до проведення експерименту);

- Комп'ютерне моделювання досліджуваних об'єктів (математичні моделі об'єктів і засоби моделювання);

- Експериментальне дослідження об'єктів вивчення;

- Контроль ступеня засвоєння досліджуваного матеріалу (система тестування й оцінювання знань);

- Повну математичну обробку і графічне відображення отриманих результатів;

- Ведення бази даних доступу користувачів до ресурсів лабораторії.

У цілому по організації візиту в Blaise Pascal University, слід відзначити високий рівень підготовки та надану можливість познайомитися не тільки з організацією навчального процесу в університеті, але і з досвідом впровадження сучасних мехатронних і роботизованих систем.

Template Joomla 1.6

News

banner CIE

Template Joomla 1.6