КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


Кафедру технічної кібернетики НТУУ "КПІ" створено в 1969 році. З того часу її першим керівником був д.т.н., професор, академік АІН України, заслужений діяч науки України Всеволод Іванович Костюк (1932-2011). За тридцять років підготовлено понад дві тисячі інженерів за фахом "Автоматика і телемеханіка", "Автоматизовані системи управління", "Робототехнічні системи", "Гнучкі комп‘ютеризовані системи та роботехніка". Кафедра технічної кібернетики є провідною кафедрою на Україні по підготовці спеціалістів з гнучких комп'ютеризованих систем та робототехніки.

Учбовий процес на кафедрі забезпечують 3 професора, 17 доцентів і 5 асистентів. За цикл підручників професори Костюк В.І., Ямпольський Л.С. та доценти Поліщук М.М., Ткач М.М. удостоєні Державної премії України 1996 року.

Про якість підготовки фахівців говорить те, що 24 випускники захистили докторські дисертації, понад 200 - кандидатські. Серед випускників кафедри - керівники фірм, наукових і виробничих закладів, бізнесмени.

Співробітники кафедри є ведучими виконавцями міжнародної програми "TEMPUS TACIS INTERNET" по створенню вузівської корпоративної мережі в рамках українського науково-освітнього проекту URAN.

Великий практичний досвід наші студенти мають можливість набути в Науково-дослідному інституті системних технологій.


Положення про кафедру технічної кібернетики ФІОТ КПІ ім.Ігоря Сікорського

ФАХОВІ РІВНІ ПІДГОТОВКИ

Фаховий рівень

Кваліфікація

Галузь знань

Код і назва спеціальності

Назва спеціалізації

Форма навчання

Бакалавр

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

денна

Бакалавр

Фахівець з інформаційних технологій

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

Магістр

Аналітик 
комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

денна

Магістр

Аналітик 
комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРА ПИШАЄТЬСЯ ТИМ, ЩО ПІДГОТУВАЛА ЦІЛУ НИЗКУ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ, СЕРЕД ЯКИХ:

Згуровський М.З. - академік НАНУ, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Павлов О.А. - проф. декан ФІОТ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Новіков О.М. - проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, науковий керівник ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України
Синєглазов В.Н. - д.т.н., проф., директор інституту Електроніки та систем управління
НАУ, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, лауреат державної премії

 


Детальну інформацію можна отримати за адресою:
03056 м. Київ, пр. Перемоги, 37
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
корпус 18, кімнати 409, 437


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6