КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


У зв’язку зі змінами в організаційній структурі факультету інформатики та обчислювальної техніки з 01.07.2021р. кафедру технічної кібернетики було реорганізовано разом з іншими кафедрами факультету та створенно на їх базі кафедру інформаційних систем та технологій і кафедру інформатики та програмної інженерії (наказ КПІ НУ37 від 31.12.2020).

----

Кафедру технічної кібернетики НТУУ "КПІ" створено в 1969 році. З того часу її першим керівником був д.т.н., професор, академік АІН України, заслужений діяч науки України Всеволод Іванович Костюк (1932-2011). За п'ятдесят років підготовлено понад три тисячі інженерів за фахом "Автоматика і телемеханіка", "Автоматизовані системи управління", "Робототехнічні системи", "Гнучкі комп‘ютеризовані системи та роботехніка", "Системна інженерія", "Інформаційні технології". Кафедра технічної кібернетики є провідною кафедрою на Україні по підготовці спеціалістів з гнучких комп'ютеризованих систем та робототехніки в галузі інформаційних технологій.

Учбовий процес на кафедрі забезпечують 3 професора, 17 доцентів і 5 асистентів. За цикл підручників професори Костюк В.І., Ямпольський Л.С. та доценти Поліщук М.М., Ткач М.М. удостоєні Державної премії України 1996 року.

Про якість підготовки фахівців говорить те, що 24 випускники захистили докторські дисертації, понад 200 - кандидатські. Серед випускників кафедри - керівники фірм, наукових і виробничих закладів, бізнесмени.

Співробітники кафедри є ведучими виконавцями міжнародної програми "TEMPUS TACIS INTERNET" по створенню вузівської корпоративної мережі в рамках українського науково-освітнього проекту URAN.

Великий практичний досвід наші студенти мають можливість набути в Науково-дослідному інституті системних технологій.


Положення про кафедру технічної кібернетики ФІОТ КПІ ім.Ігоря Сікорського


ФАХОВІ РІВНІ ПІДГОТОВКИ

Ступінь вищої освіти

Кваліфікація

Галузь знань

Код і назва спеціальності

Назва освітньої програми

Форма навчання

Бакалавр

бакалавр з інженерії програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

денна

бакалавр з інформаційних систем та технологій

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

Магістр

магістр з інженерії програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

денна
заочна

магістр з інформаційних систем та технологій

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

Доктор філософії

доктор філософії

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем

денна

доктор філософії

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРА ПИШАЄТЬСЯ ТИМ, ЩО ПІДГОТУВАЛА ЦІЛУ НИЗКУ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ, СЕРЕД ЯКИХ:

Згуровський М.З. - академік НАНУ, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Павлов О.А. - проф. декан ФІОТ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Новіков О.М. - проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, науковий керівник ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України
Синєглазов В.Н. - д.т.н., проф., директор інституту Електроніки та систем управління
НАУ, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, лауреат державної премії

 


Детальну інформацію можна отримати за адресою:
03056 м. Київ, пр. Перемоги, 37
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
корпус 18, кімнати 409, 437


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6