Підготовка PhD


Кафедра веде підготовку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

  • Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма "Інженерія програмного забезпечення комп‘ютеризованих систем")
  • Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології (освітня-наукова програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем")

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - ступінь «Доктор філософії»

 

Громадське обговорення освітньо-наукових програм третього (доктор філософії) рівня вищої освіти


 

Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру.

Звертаємо Вашу увагу, що до переліку документів, які подають вступники до аспірантури, з 2019 року внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника. (зразок витягу з протоколу)

Заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій всіх вступників до аспірантури (не тільки випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського) у поточному році буде проведено на засіданнях кафедр у травні- червні (не пізніше 12 червня).

 

Розклад вступних іспитів до аспірантури у 2020 році


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 Інженерія програмного забезпечення


ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 Інженерія програмного забезпечення


 

 

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік
пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1

Інтелектуальна система розпізнавання та ідентифікації підводних об’єктів

Враховуючи зміну положення робота у просторі, з’являється необхідність врахування тангажу та крену, з метою зменшення його впливу на геометричні (афінні) перетворення зображення та дослідження залежності між ними. Додатковим завданням можна вважати збір зображень для формування бази даних або навчальної вибірки підводних об’єктів.

к.т.н., доцент Ткач М.М.

 


 

До 2019/20 н.р. кафедра вела вела підготовку спеціальності:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 


 

Аспіранти кафедри технічної кібернетики

ПІБ

Тема дослідження

Науковий керівник

Рік вступу

1

Бабійчук А.А.

Відстеження об'єктів на відео в реальному часі на основі ідентифікації руху

Сирота О.П.

2015

2

Базака Ю.А.

Методи автоматизації систем розподіленої обробки даних

Корнага Я.І.

2015

3

Базалій М Ю.

Модель захисту програм від аналізу та зміни коду на основі методів обфускації

Корнага Я.І.

2016

4

Красничук Р.В.

Інтелектуальна система управління роботою міських інженерних мереж

Ткач М.М.

2017

5

Малєй .В.

Автоматизація процесу діагностування спадкових метаболічних захворювань з використанням інформаційно-аналітичної системи ранньої діагностики

Лісовиченко О.І.

2016

6

Пархоменко А. В.

Технології штучного інтелекту в онлайн-навчанні слухачів міждисціплінарних програм

Лісовиченко О.І.

2017

7

Яковлев А. О.

Автоматизована система розпізнавання та ідентифікації транспортних засобівз використанням моделей штучного інтелекту

Лісовиченко О.І.

2017

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6