Підготовка PhD


Кафедра веде підготовку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

  • Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма "Інженерія програмного забезпечення комп‘ютеризованих систем")
  • Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології (освітня-наукова програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем")

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - ступінь «Доктор філософії»

 

Громадське обговорення освітньо-наукових програм третього (доктор філософії) рівня вищої освіти


 

Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру.

Звертаємо Вашу увагу, що до переліку документів, які подають вступники до аспірантури, з 2019 року внесений витяг з протоколу засідання кафедри (наукового семінару), де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника. (зразок витягу з протоколу)

Заслуховування презентацій дослідницьких пропозицій всіх вступників до аспірантури (не тільки випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського) у поточному році буде проведено на засіданнях кафедр у травні- червні (не пізніше 12 червня).

 

Розклад вступних іспитів до аспірантури


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 Інженерія програмного забезпечення


ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 Інженерія програмного забезпечення


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри технічної кібернетики

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік  вступу      до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник (спеціальність)

1-й рік навчання

Барабаш Андрій Олегович

2020

Моделі та методи обробки запитів в гетерогенних розподілених нереляційних базах даних

к.т.н., доц.
Корнага Я.І. (121)

Безпалько Олександр Сергійович

2020

Вдосконалення системи розпізнавання маркерів доповненої реальності

д.т.н., доц. Чумаченко О.І.   (121)

Нікітін Валерій Андрійович

2020

Дослідження методів оптимизації індексів з метою мінімізації часу обробки запитів в не реляційних базах даних.

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.(126)

Шевченко Микола Олександрович

2020

Система інтелектуального управління групою мобільних роботів в умовах невизначеного навколишнього середовища

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.(126)

Южда Юлія Віталіївна

2020

Мультиагентна система розподіленої інтелектуальної обробки відео потоків даних з використанням нечітких нейромереж

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.(126)

2-й рік навчання

Ахаладзе Ілля Єлдарійович

2019

Використання безсерверних технологій в інформаційних системах

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.(121)

Ахаладзе Антон Єлдарійович

2019

Інтелектуальна система моніторингу велотранспорту

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.(121)

Ліневич Ольга Олександрівна

2019

Аналітична система розпізнавання відеоматеріалів 

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.(121)

Мошенченко Микита Сергійович

2019

Інформаційне та програмне забезпечення моніторингу стану інтерактивної інфраструктури Smart City

д.т.н., проф.

Жураковський Б.Ю.(121)

Білоус Роман Володимирович

2019

Розробка методу з використання глибинного навчання на прикладі оцифровуванн картографічних схем та креслень

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.(121)

СтепановАндрійСергійович

2019

Дослідження методів оптимізації процесів в нереляційних базах даних

к.т.н., доцент

КриловЄ.В.(121)

3-й рік навчання

Вітюк Альона Євгенівна

2018

Методи аналізу поведінки водія з використанням машинного навчання для взаємодії з системами доповненої реальності

К.т.н., доц.
Ткач М.М. (121)

Тільняк Юрій Ярославович

2018

Застосування технології BlockChain в логістиці та управління ланцюгами поставок

К.т.н., доц.
Корнага Я.І. (121)

Орленко Сергій Петрович

2018

Інтелектуальна система розпізнавання та ідентифікації підводних об’єктів

К.т.н., доц.
Ткач М.М. (121)

4-й рік навчання

Красничук Руслан Віталійович

2017

Інтелектуальна система управління роботою міських інженерних мереж

К.т.н., доц.
Ткач М.М. (151)

Пархоменко Андрій Володимирович

2017

Технології штучного інтелекту в онлайн-навчанні слухачів міждисциплінарних програм

К.т.н., доц.
Лісовиченко О.І. (121)

Яковлев Антон Олександрович

2017

Автоматизована система розпізнавання та ідентифікації транспортних засобів з використанням моделей штучного інтелекту

К.т.н., доц.
Лісовиченко О.І. (121)

 


 

До 2019/20 н.р. кафедра вела вела підготовку спеціальності:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6