З історії становлення кафедри


Костюк В.І.

З метою організації вперше на Україні підготовки спеціалістів з Автоматизованих систем управління наказом Київського політехнічного інституту в 1969 р. була створена Kафедра Технічної Кібернетики. Очолив кафедру доктор технічних наук Всеволод Іванович Костюк (1932-2011), випускник 1954р. кафедри автоматики та телемеханіки КПІ. З першого року свого існування кафедра ТК почала підготовку інженерів-системотехніків за спеціальністю “Автоматизовані системи управління” (АСУ). Перший, прискорений, випуск інженерів спеціальності АСУ (23 чол.) відбувся у 1973р. Всього за різними формами навчання підготовлено понад тисячу спеціалістів по АСУ. В 1978р. із складу кафедри ТК виділено кафедру “Автоматизовані системи управління виробництвом”.

Поряд із постановкою нових теоретичних курсів, виданням учбових посібників для спеціальності АСУ створювалась лабораторна база із широким застосуванням електронно-обчислювальних машин для задач моделювання, оптимізації, автоматизованого проектування, обробки інформації та управління.

Шпіт С.В.

Так, навчальний курс “Оптимальні і самонастроювальні системи”, вперше прочитаний В.І.Костюком в 1969-1970 навчальному році постійно удосконалювався на базі науково-дослідних робіт, результати яких відображені в циклі монографій, удостоєних 1 премії КПІ в 1975р. (автори В.І.Костюк, А.Г. Кіку, В.Є. Краскевич, А.М. Сільвестров, С.В.Шпіт). Методичне забезпечення цього курсу створили Костюк В.І, Киричков В.М, Стенін О.А, Ігнатенко В.М. Універсальні лабораторні стенди по навчального курсу "Теорія автоматичного управління" та методичне забезпечення до них, створені Шпітом Сергієм Васильовичем, експонувались на міжнародних, всесоюзних та республіканських виставках і відзначені медалями та дипломами.

З 1979 р. кафедра ТК першою в Україні розпочала підготовку студентів за новим напрямом - спеціальністю “Робототехнічні системи”, а з 1980р. в рамках даної спеціальності було уведено спеціалізації “Робототехнічні системи в машино- та приладобудуванні”, “Системи управління РТС”. В 1981р. здійснено перший набір на спеціальність “Робототехнічні системи”.

Ямпольський Л.С.

Починаючи з 1984 р. видано 37 монографій , підручників та учбових посібників з робототехніки (автори Костюк В.І, Ямпольський Л.С., Калін О.М, Ткач М.М., Поліщук М.М. та інші). Цикл підручників з робототехніки, створений під керівництвом Ямпольського Леоніда Стефановича за участю В.І.Костюка, М.М.Поліщука, М.М.Ткача, удостоєно Державної премії України в галузі науки і техніки 1996 р. На конкурсі Мінвузу УРСР навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін українською мовою першої премії удостоєні В.І.Костюк та В.С.Недавній, другої - Г.О. Козлакова. До 100-річчя НТУУ-КПІ С.В.Шпіт підготував комп’ютерний підручник з “Теорії автоматичного управління”.

З 1994 р. кафедра ТК веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом “Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління” з спеціальностей “Комп`ютеризовані інтегровані системи і робототехніка” та “Інтелектуальні інтегровані системи”, а з 1997 р. почала набір студентів за спеціальністю “Гнучкі комп`ютеризовані системи та робототехніка”.

З 2007 р. кафедра ТК почала підготовку та випуск фахівців за новим напрямом підготовки “Системна інженерія” спеціальності “Гнучкі комп`ютеризовані системи та робототехніка”, а з 2011 р. - спеціальності “Комп‘ютеризовані та роботехнічні системи”.

 

На теперішній час кафедра проводить підготовку та випуск фахівців за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" (освітня програма "Інженерія програмного забезпечення комп‘ютеризованих систем") та 126 "Інформаційні системи та технології" (освітня програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем") рівня бакалавр та магістр, а також прийом до аспірантури (рівень доктор філософії) за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6