Наукова школа та Науково-дослідна робота


Тематика наукових досліджень кафедри технічної кібернетики:

 • теоретичні дослідження в галузі інформаційних систем та технологій;
 • розробка методів підвищення ефективності інформаційного забезпечення робототехнічних ситем;
 • інтелектуальні системи управління технологічними процесами і виробництвом із застосуванням робототехнічних систем;
 • системи обробки інформації в спеціалізованих комп’ютерних системах;
 • розробка архітектури та інформаційного забезпечення робототехнічних ситем;
 • розробка систем обробки інформації в робототехнічних с итемах;
 • розробка та виготовлення макетів мобільних роботів;
 • системна інтеграція, розробка і впровадження інформаційних систем для держаних і комерційних організацій і компаній.

Науково-дослідна робота на кафедрі зосереджена в НДІ системних технологій, який було створено 1991 року.

Основні напрямки діяльності НДІ СТ:

 • інтелектуальні технології для автоматизованих систем обробки інформації і управління;
 • методи побудови і програмні засоби складних систем;
 • телекомунікаційні і корпоративні комп'ютерні мережі;

В науково-дослідних розробках приймають участь 3 доктори, 20 кандидатів наук і 47 наукових та інженерно-технічних працівників.

Науковці НДІ СТ працюють над системною інтеграцією проектів інформаційних технологій у корпоративних і галузевих структурах, зокрема, для Національного банку України, корпоративних компьютерних інформаційних мереж для митної служби, головної податкової адміністрації України, Придніпровських магістральних нафтопроводів та інших систем. Значні досягнення в автоматизації технологічної та конструкторської підготовки гнучкого виробництва, виявленні та розпізнаванні надслабких сигналів на фоні сильних завад, обробці медикобіологічної інформації, керуванні рухомими об'єктами, розробці інтелектуальних навчаючих систем.

Найменування школи

Моделювання складних систем, робототехніка, штучний інтелект

Керівники школи

З початку існування школу очолювали: Костюк Всеволод Іванович (1932-2011) – докт. техн. наук, професор, академік АІН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України 1996 року; Ямпольський Леонід Стефанович - канд. техн. наук, професор, лауреат Державної премії України 1996 року.

Історія заснування школи

Школа заснована в 1969 р. проф. Костюком Всеволодом Івановичем. Тематика наукових досліджень формувалась ще в складі кафедри Автоматики і Телемеханики і охоплювала галузь оптимальних, самонастроюваних та розпізнаючих систем (керівники О.Г. Івахненко, В.М. Кунцевич, В.І. Костюк). В 1954р. розпочато розробки та дослідження систем екстремального регулювання за участю Івахненко О.Г., Кунцевіча В.М., Акініна П.Й., в 1968р. виникла група оптичної обробки інформації під керівництвом Островського А.С.

В 1977 році під керівництвом Костюка В.І. та в той час доцента Краснопрошиної А.А. були відкриті дві галузеві лабораторії. В 1978 році зусиллями доцента Краскевича В.Е. створено проблемну лабораторію "Адаптивного керування процессами і полями". З 1985 року проблемну лабораторію очолив с.н.с. Ігнатенко Б.В., а в 1990 році її було реорганізовано в проблемний відділ. Надалі були створені, функціонували та переведені на інші кафедри КПІ групи під керівництвом: Ажогін В.В., зав. кафедрою АТП, Краснопрошина А.А., зав. кафедрою АТ, потім АУТС, Сільвестров А.М., зав. кафедрою ЗЕ, Островський А.С., зав. кафедрою ОП, Павлов О.А., зав. кафедрою АСУП, потім АСОІУ, Кисилевський Ф.М., зав. відділом ІЕЗ НАН України.

Розширення наукових досліджень, підвищення їх результативності і масштабів використання вимагали подальшого удосконалення організаційних форм. 1 липня 1991 року при Київському Політехнічному інституті на базі науково-дослідного сектору кафедри технічної кібернетики було створено Науково-дослідний Інститут системних технологій (НДІ СТ).

Видатні наукові результати співробітників кафедри неодноразово відзначались преміями і нагородами різного рівня. В різні роки медалями ВДНГ СРСР і УРСР нагороджувались А.С. Островський, І. Раллєв, С.В. Шпіт, О.П. Коц, Ю.П. Юрченко. В 1986 році Республіканську премію ім. М. Островського було присуджено М.В. Савкову і Н.М. Панченко. Орденом "Трудового червоного прапора" нагороджено В.І. Костюка, "Знак пошани" П.И.Акініна, а медаллю "За трудову відзнаку" В.М. Альонкіна-Плешко. Державної премії України в галузі науки і техніки 1996 року удостоєні В.І.Костюк, М.М.Ткач, М.М. Поліщук та Л.С. Ямпольський.

На основі наукових досліджень, що виконувались в напрямку адаптивних автоматизованих систем обробки інформації, управління технологічними процесами та робототехнічними комплексами створена наукова школа в галузі моделювання складних систем. Підготовлено 13 докторів та більше 110 кандидатов технічних наук.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6