Партнерство


Кафедра є одним з учасників проекту "EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics" (Tempus-1-2011-1-CZ-Tempus-JPCR EU-PC) по впровадженню програм подвійного магістерського ступеню з автоматизації/мехатроніки країн ЄС - країн партнерів.

Проект реалізується у відповідності до принципів Болонського процесу, метою якого є створення Європейського освітнього простору для вищої школи на основі нової системи спільних освітніх ступенів, з європейським підходом до забезпечення якості освіти, визнанням ступенів та періодов навчання за кордоном.

Основною метою проекту є гармонізація російської та української інженерної освіти з європейською та забезпечення взаємного визнання ступенів через розробку та впровадження програми подвійних дипломів для магістрів у газузі Автоматизації / Мехатроніки.

Головним завданням є гармонізація російських та українських магістерськіх програм напрямку "Автоматизація" з європейськими магістерськими програмами з мехатроніки, та надати студентам чотирьох російських та чотирьох українських вузів можливість навчатись за спільною програмою як в російських/українських університетах, так і в університетах ЕС, а також отримати подвійний магістерський диплом: російський/український диплом з автоматизації та магістерський диплом з мехатроніки однієї з країн ЕС, що беруть участь в проекті, наприклад Чеської Республіки.

 

Викладачі кафедри відповідно до графіка виконання програми "EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics" (Tempus-1-2011-1-CZ-Tempus-JPCR EU-PC) здійснювали відрядження до університетів Европи:

 

Співробітники кафедри є також ведучими виконавцями міжнародної програми "TEMPUS TACIS INTERNET" по створенню вузівської корпоративної мережі в рамках українського науково-освітнього проекту URAN.

Tempus Tacis є програмою Європейського Союзу, направленою на надання сприяння розвитку систем вищої освіти в нових незалежних державах колишнього СРСР і Монголії.

Проекти Tempus по створенню мереж покликані сприяти наступним цілям:

  • поширення результатів і передового досвіду, особливо досягнутих в проектах Tempus
  • створення національних і міжнародних мереж університетів
  • зміцненню регіональної співпраці
  • проведення реформи вищої освіти в певній предметній області

Асоціацію користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» («Асоціація УРАН») було створено в 1997 році Спільною постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України та перереєстровано в 2006 році на підставі Наказу Міністерства освіти і науки «Про створення Всеукраїнської Асоціації УРАН» від 13 березня 2006 року № 181 та за дозволом Антимонопольного комітету України згідно з Рішенням АМКУ від 5 жовтня 2006 року № 411-р як неприбуткову організацію. Її засновниками стали ВНЗ України IV-го рівня акредитації, установи НАН та Академія педагогічних наук України.

Метою створення і діяльності Асоціації є координація дій та об‘єднання зусиль Членів Асоціації для сприяння створенню, розвитку та використанню єдиної національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі України, для підвищення рівня освіти та науки, розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в українських та міжнародних організаціях.

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6