Наукові напрямки досліджень


Кафедра почала свою наукову діяльність силами шести штатних співробітників і мала в 1970 році загальний обсяг НДР 41 тис. крб. Тематика наукових досліджень кафедри формувалась ще в складі кафедри Автоматики і Телемеханики і охоплювала галузь оптимальних, самонастроюваних та розпізнаючих систем (керівники О.Г. Івахненко, В.М. Кунцевич, В.І. Костюк). В 1954р. розпочато дослідження екстремальних систем, в 1968р. - засобів оптичної обробки інформації. Значними доробками того часу є система автоматичного регулювання процесів сушки подрібненої деревини, яка була впроваджена на Костопольському ДБК та Київському ДОК і отримала Диплом II ступеня на міжнародній виставці "Лісдеревмаш-73", та програмні пристрої для автоматизації процесу грануляції металургійних шлаків.

В 1975 році кафедра вже мала в штаті близько 200 співробітників при загальному обсязі НДР 1 млн. 100 тис. крб.Подальше розширення тематики і збільшення обсягів НДР супроводжувались вдосконаленням організаційної структури наукових колективів.

В 1977 році під керівництвом завідуючого кафедрою та в той час доцента А.А. Краснопрошиної були відкриті дві галузеві лабораторії. В 1978 році зусиллями доцента В.Е. Краскевича створено проблемну лабораторію "Адаптивного керування процессами і полями". З 1985 року проблемну лабораторію очолив с.н.с. Б.В.Ігнатенко, а в 1990 році її було реорганізовано в проблемний відділ. На базі кафедри ТК були створені, функціонували та переведені на інші кафедри КПІ: Ажогін В.В., зав. кафедрою АТП, Краснопрошина А.А., зав. кафедрою АТ, потім АУТС, Сільвестров А.М., зав. кафедрою ЗЕ, Островський А.С., зав. кафедрою ОП, Павлов О.А., зав. кафедрою АСУП, потім АСОІУ, Кисилевський Ф.М., зав. відділом ІЕЗ НАН України.

Розширення наукових досліджень, підвищення їх результативності і масштабів використання вимагали подальшого удосконалення організаційних форм. 1 липня 1991 року при Київському Політехнічному інституті на базі науково-дослідного сектору кафедри технічної кібернетики було створено Науково-дослідний Інститут системних технологій (НДІ СТ).

На основі наукових досліджень, що виконувались в напрямку адаптивних автоматизованих систем обробки інформації, управління технологічними процесами та робототехнічними комплексами створена наукова школа в галузі моделювання складних систем. Підготовлено 13 докторів та більше 110 кандидатов технічних наук.

Видатні наукові результати співробітників кафедри неодноразово відзначались преміями і нагородами різного рівня. В різні роки медалями ВДНГ СРСР і УРСР нагороджувались А.С. Островський, І. Раллєв, С.В. Шпіт, О.П. Коц, Ю.П. Юрченко. В 1986 році Республіканську премію ім. М. Островського було присуджено М.В. Савкову і Н.М. Панченко. Орденом "Трудового червоного прапора" нагороджено В.І. Костюка, "Знак пошани" П.И.Акініна, а медаллю "За трудову відзнаку" В.М. Альонкіна-Плешко. Державної премії України в галузі науки і техніки 1996 року удостоєні В.І.Костюк, М.М.Ткач, М.М. Поліщук та Л.С. Ямпольський.

На даний час фахівці кафедри ТК є провідними виконавцями міжнародної програми TEMPUS - TACIS INTERNET по створенню в НТУУ “КПІ” високошвидкісної оптичної мережі, яка об'єднує більш ніж 2000 комп'ютерів на базі технології ATM (V=155 Мегабайт в сек) програми НАТО по створенню української наукової і освітньої мережі URAN. Кафедра співпрацює з компанією KOTC AT, яка є системним інтегратором по створенню і впровадженню інформаційних технологій в державних і комерційних організаціях, використовуючи обладнання світових фірм Lucent Technologies, Philips, ASCOM, Bay Networks, Compaq, TANDEM, Gateway 2000, ALR і інших провідних виробників засобів комунікацій, обчислювальної техніки, системного і прикладного програмного забезпечення.


На кафедрі створено Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні Системи Автоматичного Управління", який  друкується 2 рази на рік.

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Друкується з 1998 року.

Друкується за рiшенням Вченої Ради НТУУ-КПI (НДI “СТ”) протокол№03/07 вiд 17.03.2010 р.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6