Дипломні проекти бакалаврів 2019/20 н.р.


Подання

до випускової атестації студентів 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»


 

денна форма навчання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології, освітня програма (спеціалізація) Комп’ютеризовані та роботехнічні системи

Група ІК-61

1.

АВРАМЕНКО Карина
Миколаївна

Інформаційне та програмне забезпечення системи автоматизованого моніторингу відвідуваності занять

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

2.

БОДАВЕЦЬ
Юлія

Дмитрівна

Оптимізація тестування веб-додатків у Scrum

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

3.

ВАЙВАЛА Єлизавета
Юріївна

Автоматизована система прокату та сервісу гірськолижного спорядження

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

4.

ГЕРАЩЕНКО
Вадим
Андрійович

Інтелектуальна система технічної діагностики роботизованої дільниці

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

5.

ЗЕМЛЯНКО
Ярослав Владиславович

Система розпізнавання просторових об'єктів пневматичним захватом маніпуляційного робота Universal Robots

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

6.

КОРЗУН
Ілля

Михайлович

Система автоматичного вилучення та консолідації даних із цифрового зображення

доцент, к.т.н.,

доцент

Ліхоузова Т.А.

7.

ЛИСЕНКО Олександр
Олегович

Система управління поливом поля на основі мобільних роботів

асистент, к.т.н.

Сергеєв Д.С.

8.

МІКРЮКОВ
Андрій Олександрович

Аналіз та синтез структури промислових роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

9.

НІКУЛІН
Олексій Володимирович

Автоматизація процесу обліку та нотифікації при відправленні товарів поштою

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

10.

НІЦИК
Аліна

Володимирівна

Система управління кліматом в розумному будинку

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

11.

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ Вадим
Олегович

Роботизований модуль для косовиці паркових ландшафтів

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

12.

ПИРОГОВА Єлизавета Максимівна

Підвищення ефективності вирішення задач прогнозування з використанням нейронної сітки

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

13.

ПОПЕНКОВ
Євген
Андрійович

Інтерфейс керування системою безпеки в розумному будинку на базі Android-додатку

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

14.

ПОТАПЕНКО Микита Олександрович

Автоматизована система побудови карти пожежі з використанням квадрокоптерів

асистент, к.т.н.

Сергеєв Д.С.

15.

ПРИДОРОЖНИЙ Петро
Романович

Система автоматизації процесів менеджменту роботизованого виробництва

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

16.

ПРОХНИЦЬКИЙ Федір
Іванович

Система аналізу та обробки даних із промислових сенсорів

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

17.

РИКУН
Петро Олександрович

Нейросіткова модель класифікації технологічних об'єктів

доцент, к.т.н.,

доцент

Остапченко К.Б.

18.

РОЖНЯТОВСЬКИЙ Володимир Вікторович

Система передачі та обробки даних в розумному будинку

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

19.

СЕНЬКІН
Павло

Сергійович

Робот-секретар генерації літературних посилань в Гарвардському стилі

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

20.

СКЛЯР
Владислав

Юрійович

Інформаційна система моніторингу технічного стану автомобіля на основі показників вбудованих засобів діагностування

асистент, к.т.н.

Сергеєв Д.С.

21.

СЯГРОВСЬКИЙ Олексій
Вікторович

Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи збору та сортування відходів

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

22.

УСЕНКО
Вадим

Вікторович

Підсистема ідентифікації рухомих об'єктів в системі безпеки

доцент, к.т.н.,

доцент

Ліхоузова Т.А.

23.

ФАРБУН
Андрій

Максимович

Моделювання співвідношення "дійсність-текст"

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

24.

ЧИЩЕНКО
Богдан

Сергійович

Нейронна мережа для детекції заданих об'єктів в умовах наявності шумів

асистент
Коваль О.С.

25.

ЮДОВ
Андрій

Миколайович

Система обробки зображень друкованих текстів за допомогою комп’ютерного зору

ст. викладач

Польшакова О.М.

26.

ЯДЗВІНСЬКИЙ
Іван

Михайлович

Розробка мобільного додатку на базі операційної системи Android для керування інтелектуальними пристроями

ст. викладач

Польшакова О.М.

Група ІК-62

1.

АЛЕКСАНДРОВ Владислав Сергійович

Модуль САПР гідравлічних приводів крокуючих роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

2.

АЛЄКСЄЄВ
Антон Володимирович

Автоматизована система захисту велосипеда з використанням даних GPS

асистент, к.т.н.

Сергеєв Д.С.

3.

БІГУН
Владислав Вадимович

Створення програми для збору і обробки матеріалу необхідного для оперативного донавчання нейронної мережі

асистент
Коваль О.С.

4.

БОНДАР
Володимир Русланович

Автоматизована система контролю навчального процесу для студента

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

5.

БОНДАР
Світлана

Миколаївна

Інформаційне та програмне забезпечення підсистеми моніторингу публікаційної активності викладачів

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

6.

ВАРВИНЕЦЬ
Антон

Юрійович

Аналіз та синтез структур мобільних роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

7.

ВАСИЛЕНКО Ярослав Володимирович

Архітектура веб-додатку в рамках системи розумного будинку

асистент
Орленко С.П.

8.

ГАВРИЛОВА
Надія

Леонідівна

Мобільний додаток управління мобільним роботом

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

9.

ГОНЧАРЕНКО Євгеній
Іванович

Побудова інтелектуальної системи управління переміщенням мобільного роботу

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

10.

ГУРІН
Вадим Владиславович

Розробка веб-додатку для аналізу успішності студентів

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

11.

ДИЧКО
Софія

Тарасівна

Структурно-параметричний синтез гібридної нейронної мережі на основі багатошарового перцептрону

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

12.

ДЯДЕНКО Владислав Володимирович

Веб-орієнтована система продажу он-лайн підписки раціону харчування на основі переваг замовника

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

13.

КАТОЛІКЯН
Тігран
Михайлович

Доповнена реальність та процедурна генерація у реальному часі навколишнього середовища

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

14.

КОПЕЛЕЦЬ Костянтин Романович

Система централізованого керування будинком

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

15.

КОСТЮЧИК
Ілля

Вікторович

Інформаційна система контролю датчиків робототехнічного модуля

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

16.

КРИВИЧ
Ольга

Сергіївна

Удосконалення методу тестового покриття потоків управління для дискретних розгалужених систем на базі методу MC/DC

доцент, к.т.н.

Гуменний Д.О.

17.

МЕСЕЧА
Сергій

Андрійович

Система вибору оптимальної типології нейронних сіток

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

18.

МИКИТЧЕНКО Богдан Володимирович

Система сканування місцевості мобільним роботом

доцент, к.т.н.,

доцент

Ткач М.М.

19.

МРОЦЬ
Максим

Богданович

Інтелектуальна автоматизована система перекладу для людей з обмеженими можливостями

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

20.

ОГНЄВ
Дмитро Миколайович

Програмне забезпечення модуля САПР вакуумних захватів для мобільних роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

21.

ОЛІЙНИК
Максим

Вадимович

Програмне забезпечення розрахунку параметрів мобільного робота з пружинним акумулятором енергії

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

22.

ПЕТРОВА
Марина

Євгеніївна

Автоматизована система керування роботою служби технічної підтримки

ст. викладач, к.т.н.
Дьяков С.О.

23.

ПОПИК
Вадим

Ігорович

Інтелектуальна система розпізнавання морських суден

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

24.

РИЖИЙ
Андрій

Русланович

Структурно-параметричний синтез гібридної нейронної мережі на основі радіально-базисної мережі

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

25.

СЛАВГОРОДСЬКИЙ В`ячеслав Володимирович

Автоматизація процесу усунення бітових втрат при передачі даних цифровим інтерфейсом

доцент, к.т.н.

Гуменний Д.О.

26.

СЛОБОДЯН
Андрій

Михайлович

Система для самообслуговування у принтцентрі

асистент
Коваль О.С.

27.

ТРИПАК
Іванна

Іванівна

Програмне забезпечення модуля розрахунку параметрів мобільного робота для обрізки дерев

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

28.

УСТИНОВ
Олексій

Вікторович

Автоматизована система збору даних з віддалених датчиків робототехнічного модуля

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

29.

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олександр Олександрович

Автоматизований синтез моделі прогнозування стану роботизованого виробництва

доцент, к.т.н.,

доцент

Остапченко К.Б.

30

ЯЛУГІН
Тимофій

Євгенович

Розробка веб-додатку на основі мікросервісної архітектури

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

Cпеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма (спеціалізація) Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

Група ІТ-62

1.

ВОЛОШКО
Віталій

Леонідович

Мобільний додаток для підбору місця відпочинку в місті

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

2.

ГУМЕНЮК
Руслан

Вікторович

Система моніторингу основних життєвих показників людини

ст. викладач, к.т.н.
Дьяков С.О.

3.

ДЗЮБА
Микита Володимирович

Система автоматизації автозаправної станції на основі технології Spring Cloud

асистент

Базака Ю.А.

4.

ЄШАНОВ
Максим Олександрович

Система віддаленого обслуговування сонячної електростанції

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

5.

ЗАЄЦЬ
Микита

Сергійович

Інтелектуальна система автоматичного підбору медіа контенту за допомогою методу машинного розпізнавання

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

6.

ІЛЬЇН
Олексій

Романович

Інтелектуальна система контролю присутності в учбових закладах

ст. викладач, к.т.н.
Дьяков С.О.

7.

КАЧАНОВ Ростислав Русланович

Комплексна система обліку при зборі продуктів від населення

ст. викладач, к.т.н.

Сирота О.П.

8.

КАШИРІНА
Ольга

Юріївна

Інтелектуальна система підбору ударної партії для аранжування композицій

доцент, к.т.н.

Цьопа Н.В.

9.

КЛАНОВЕЦЬ Олександр Володимирович

Автоматизована система налаштування базових нейронних мереж на основі багатокритеріальних ройових алгоритмів

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

10.

КОТЛЯР
Олег

Васильович

Веб-орієнтована система продажу комплектуючих до робототехнічних модулів

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

11.

ЛЮБЧЕНКО
Петро

Ігорович

Автоматизована система управління логістичним центром підприємства

ст. викладач

Польшакова О.М.

12.

МАНДРЕНКО
Анна

Євгенівна

Структурно-параметричний синтез гібридних МГУА нейронних мереж

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

13.

МОКРИЙ
Андрій

Вікторович

Система контролю роботи сонячної електростанції підключеної до районної електричної мережі

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

14.

МУЖИКОВ
Віктор

Олегович

Модель бездротової мережі для керування роботами в закладах харчування

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

15.

НЕЖИВОВ Олександр Дмитрович

Штучний інтелект для прийняття рішень в теорії ігор

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

16.

ОЛЕКСІЮК Володимир Михайлович

Інтеграція SCCM в систему для автоматизації процесів

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

17.

ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро
Максимович

Гібридна система оптимізації нейромереж на основі мурашиних алгоритмів

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

18.

ОСАДЧА
Ксенія Олександрівна

Інтелектуальна система оцінювання готелів на основі відгуків

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

19.

ПАРШИН
Михайло

Ігорович

Система підрахунку людей на відео

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

20.

ПОЗДНЯКОВА Олена
Юріївна

Інтелектуальний додаток для ідентифікації аномалій мережевого трафіку

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

21.

ПОЛЯКОВСЬКИЙ Андрій
Вікторович

Система управління гетерогенними розподіленими базами даних

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

22.

ПУСТОВОЙТ Максим
Сергійович

Інтелектуальний бот для локальних подорожей

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

23.

РЕДЕНСЬКИЙ Олександр Олексійович

Інтелектуальна система керування рухом автоматизованого роботизованого підводного апарату

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

24.

РЕПАЛЮК
Олег

Ігорович

Система контролю та управління доступом до об'єктів, що охороняються

ст. викладач, к.т.н.
Дьяков С.О.

25.

РЯЗАНОВСЬКИЙ Кирило
Денисович

Структурно-параметричний синтез гібридних нейронних мереж ансамблевої топології

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

26.

СЕНИШИН
Богдан

Васильович

Модель системи побудови маршруту для безпілотних автомобілів

асистент

Базака Ю.А.

27.

СІРЯК

Маргарита
Василівна

Система для визначення придатності фруктів за допомогою нейронних мереж

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

28.

ТОМКО

Марина

Василівна

Мобільний додаток для хворих на астму

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.

29

ХСІВ

Станіслав
Ігорович

Система обліку та оптимізації навантаження для викладачів

доцент, к.т.н.

Батрак Є.О.

30

ШЕСТАКОВА
Марія

Олексіївна

Інтелектуальна система класифікації текстів новин за тематикою

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

Напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

Група ІТ-62

1.

ІВАШКО

Богдан

Степанович

Високорівневий протокол автоматичної синхронізації станів робототехнічних систем на основі мережевої моделі TCP/IP

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

 


 

заочна форма навчання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології

Група ІК-з61

1.

БОНДАРЕНКО
Гліб

Ігорович

Роботизований технологічний модуль для маркування продукції у циліндричній тарі

доцент, к.т.н.,

доцент

Бурлаков В.М.

2.

БІДНИЙ
Сергій Володимирович

Віртуалізація ресурсів на IoT Edge Gateway

асистент
Бабійчук А.А.

3.

ГНАТЮК
Євгеній

Олегович

Автоматизована система підтримки польотної готовності БПЛА

доцент, к.т.н.,

доцент

Бурлаков В.М.

4.

ДОРОШ
Артем Миколайович

Розробка системи генерування коду для підвищення продуктивності Android-проектів з використанням фреймворку Conductor

асистент
Вітюк А.Є.

5.

КАРАСІНСЬКИЙ Олександр Олександрович

Система дистанційного моніторингу стану водія

доцент, к.т.н.,

доцент

Богданова Н.В.

6.

МАЗНИЦЬКИЙ Денис
Ігорович

Система роботизованного керування побутовими приладами без смарт-функцій

доцент, к.т.н.,

Зенів І.О.

7.

ПОЛІЩУК Олександр Іванович

Автоматизована система управління ланцюгами поставок в логістичних системах з використанням технології блокчейн

ст. викладач

Польшакова О.М.

8.

ТОПОЛ
Михайло Олександрович

Інформаційні технології побудови інтерактивних систем електронного опитування

ст. викладач

Солдатова М.О.

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6