Дипломні проекти бакалаврів 2017/18 н.р.


ЗАХИСТ БАКАЛАВРІВ

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050201 «Системна інженерія» ЕК №12.12

Наказ №1153-с від 16.04.18 (стаціонар)

Наказ №1182-с від 19.04.18 (стаціонар - поновлення)

Наказ №1299 від 14.05.18   (заочна форма навчання)

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

15.05

Передзахист

09:00

418-1816.06

12.12

09:00

418-18


18.06

12.12

09:00

418-18


19.06

12.12

09:00

418-18


20.06

12.12

09:00

418-18


21.06

12.12

09:00

418-18


22.06

12.12

09:00

418-18


23.06 12.12 09:00 418-18

При собі мати:

  1. рецензію (з підписом та печаткою);
  2. відгук керівника (з підписом);
  3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
  4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

 


 

Навчальна група ІК-41

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

БОЛКУНЕВИЧ

Владислав

Олександрович

Система управління роботом у типових ситуаціях в середовищі розумного дому

Старший викладач

Польшакова О.М.

2

ВАЩЕЙКІН

Кирило

Сергійович

Модуль САПР електромеханічних приводів ПР

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

3

ВЄТОШКІН

Ігор

Володимирович

Web-орієнтована система обліку меблевої компанії

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

4

ГАЙОВИЙ

Олександр

Анатолійович

Програмний пакет для аналізу методів прогнозування часових рядів з допомогою нейронних мереж

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

5

ДИБАНЬ

Андрій

Васильович

Алгоритмічне та програмне забезпечення сеансового рівня інформаційної мережі

Завідувач кафедри

д.т.н., професор

Пархомей І.Р.

6

ДІДЕНКО

Дмитро

Віталійович

Інтерактивний мобільний додаток для торгівельно-розважального центру на базі операційної системи Android

(комплексна робота)

Старший викладач

Анікін В.К.

7

ЙОСИПІВ

Юрій

Любомирович

Сховище для збереження даних у вигляді часових рядів з компресією

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

8

КАНАЄВ

Олег

Юрійович

Оптимізація швидкодії вентиля XOR шляхом використання методів фотоніки

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Гуменний Д.О.

9

КІРЮХІНА

Людмила

Борисівна

Система класифікації зображень за кольоровою гамою

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

10

ЛИТВИНЮК

Денис

Васильович

Сховище для збереження даних у вигляді часових рядів з компресією

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

11

ЛІТВІН

Ілля

Денисович

Автоматизована підсистема обрахунку стажів працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Асистент

Максимюк А.В.

12

МАТЕРИКІН

Антон

Андрійович

Система моніторингу роботом розумного дому виконання сервісних функцій роботами-сателітами

Старший викладач

Польшакова О.М.

13

МЕЛІКОВ

Євгеній

Олексійович

Оптимізація швидкодії вентиля XOR шляхом використання методів фотоніки

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Гуменний Д.О.

14

МОРОЗ

Михайло

Олександрович

Підвищення ефективності топології штучної нейронної сітки з використанням генетичних алгоритмів

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

15

МОТЧАНИЙ

Владислав

Вячеславович

Мобільний додаток інформаційно-пошукової системи підприємств України в системі IOs

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

16

НІКОЛАЄВ

Артем

Валерійович

Модуль САПР захватів крокуючого робота

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

17

НІКОНОВ

Олександр

Ігорович

Тестування Web-орієнтованої системи обліку викладачів і студентів учбового закладу

Старший викладач

Анікін В.К.

18

НОВОДРАНОВ

Артур

Сергійович

Web-орієнтована система обліку викладачів та студентів навчального закладу

Старший викладач

Анікін В.К.

19

ОДИНЕЦЬ

Тетяна

Анатоліївна

Система контролю нештатних ситуацій внутрішнього середовища розумного дому

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

20

ПОТАПОВ

Максим

Юрійович

Система моніторингу безпечного переміщення роботизованих пристроїв і систем в РД

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

21

СИНЄГУБ

Олександр

Олександрович

Підсистема клімат-контролю в розумному домі

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

22

СОКОЛЕНКО

Владислав

Сергійович

Автоматизований модуль проектування педіпуляторів робота

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

23

СТЕНІН

Олександр

Сергійович

Енергоефективне автоматичне управління технологічними процесами в хімічному виробництві

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

24

СУПРУНЕНКО

Сергій

Олександрович

Удосконалення архітектури автоматизованої системи Електронний кампус

Доцент

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

25

ТРОЦЕНКО

Владислав

Вікторович

Система діагностики безпеки середовища розумного торгівельного центру

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

26

ФЕСЕНКО

Сергій

Андрійович

Frontend мобільного додатку інформаційно-пошукової системи підприємств України в системі Android

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

27

ХОЛОЛОВИЧ

Катерина

Вікторівна

Мобільний додаток для відстеження стану пацієнтів на реабілітації

Доцент

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.


 

Навчальна група ІК-42

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

ГАРЬКАВИЙ

Сергій

Вікторович

Програмне забезпечення для сумісної роботи та взаємодії студентів навчальних груп університету. Серверна частина

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

2

ГОРІЛИЙ

Андрій

Валентинович

Клієнтська частина Web додатку підприємства України інформаційно-пошукового порталу

Старший викладач Анікін В.К.

3

ДВОРСЬКИЙ

Володимир

Олегович

Автоматизована підсистема генерації наказів щодо надбавок та доплат працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А В.

4

ДЕМ’ЯНОВА

Юлія

Олександрівна

Мобільний додаток для нагадування та контролю прийому медикаментів

Доцент

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.

5

ДУДАРЧУК

Микола

Васильович

Мережа доступу на базі технології XDSL

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

6

ЖДАНОВ

Станіслав

Андрійович

Типові команди управління параметрами розумного дому, алгоритми їх реалізації та програмне забезпечення

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

7

ЗАКАРАЄВ

Руслан

Рафік огли

Структурно-параметричний синтез ансамблю гібридних нейронних мереж

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

8

ІВАНЮК

Роман

Ігорович

Система розпізнавання роботом розумного дому типових команд, що подаються господарями у голосовій формі

Старший викладач Польшакова О.М.

9

КАЛЕВИЧ

Олександр
Володимирович

Створення Android додатку для системи пошуку підприємств України

Старший викладач Анікін В.К.

10

КАРАГОДІНА

Єлизавета

Георгіївна

Алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи обробки та фільтрації зображень

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

11

КОЛОМОЄЦЬ

Сергій

Олексійович

Використання штучних нейронних сіток при вирішені задач прогнозування

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

12

КОМІСАР

Максим

Володимирович

Модуль САПР приводу рекуперації енергії робота вертикального переміщення

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

13

КУЛАКОВСЬКИЙ

Дмитро

Віталійович

Автоматизована підсистема генерації наказів, щодо зміни діяльності працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.

14

ЛЕВКОВСЬКИЙ

Андрій

Олександрович

Вирішення задачі прийняття рішень методами штучного інтелекту на основі дерев поведінки з використанням методу оцінки корисності

Асистент

к.т.н.

Дзінько А.М.

15

МАНЧАК

Віктор

Володимирович

Система моніторингу та керування положенням сонячних панелей

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

16

МЕЛЬНИЧУК

Ярослав

Олексійович

Автоматизація системи орієнтації сонячних панелей для збільшення їх енергоефективності

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

17

МЕНЧИНСЬКИЙ

Олександр

Сергійович

Інтелектуальний аналіз невизначених і тупикових ситуацій робота РД, знаходження рішень

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

18

НЕДОЛУЖКО

Владислав

Валентинович

Мережа доступу на базі технології Ethernet

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

19

ПЕТРУНІВ

Орест

Романович

Мобільна система відеоспостереження стану та об’єктів навколишнього середовища розумного дому

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

20

РИБЧИНСЬКИЙ

Валерій

Євгенович

Структурно-параметричний синтез ансамблю гібридних нейронних мереж

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

21

РОМАНЕНКО

Нікіта

Сергійович

Інтерактивний мобільний додаток для торгівельно-розважального центру на базі операційної системи Android

(комплексна робота)

Старший викладач Анікін В.К.

22

САВЧУК

Тихон

Олександрович

Система інтерпретації отриманих типових завдань і планування їх виконання роботом розумного дому

Старший викладач Польшакова О.М.

23

СОПІЛЬНЯК

Олександр

Анатолійович

Програмне забезпечення для сумісної роботи та взаємодії студентів навчальних груп університету. Клієнтська частина

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

24

СТАРОВОЙТЕНКО

Олексій

Володимирович

Серверна частина Web додатку підприємства України інформаційно-пошукового порталу

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

25

СТЕБЕЛЬСЬКИЙ

Антон

Юрійович

Система збору інформації про переміщення, виконання команд, стан самодіагностики робота РД

Старший викладач Польшакова О.М.

26

ТКАЧ

Роман

Анатолійович

Автоматизована підсистема генерації наказів, щодо зміни діяльності працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.

27

ХАРЛАМПОВ

Іван

Володимирович

Алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи обробки та фільтрації зображень

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

28

ШЕВЧЕНКО

Микола

Олександрович

Автоматизована підсистема генерації наказів щодо надбавок та доплат працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.


 

Навчальна група ІК-з41

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

АНДРЮЩЕНКО

Дар'я

Олександрівна

Система автоматизованого пошуку зображень за кольоровою ґамою

Доцент,

к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.

2

ВОХМІН

Віталій

Сергійович

Автоматизація вимірювання рівня СО₂ в офісному приміщенні

Асистент,

к.т.н.,

Дзінько А.М.

3

ДОНЕЦЬ

Роман

Русланович

Автоматизована система управління сервісного центру підприємства

Старший викладач, Польшакова О.М.

4

ДОРОШ

Ілля

Олександрович

Інтелектуальна система управління мікрокліматом кімнатних рослин в рамках концепції інтернету речей

Старший викладач, к.т.н.,

Олійник В.В.

5

КАНІЩЕНКО

Георгій

Геннадійович

Чат-бот для визначення темпераменту людини

Старший викладач, к.т.н.,

Олійник В.В.

6

МАРУСИК

Олександр

Миколайович

Модифікована нейронна мережа ANFIS з використанням глибокого навчання

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.

7

МИКИТЧЕНКО

Сергій

Миколайович

Система автоматизованого тестування для платформи контейнерної віртуалізації

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

8

НАБОКА

Яна

Євгеніївна

Автоматизована система керування ресторанним бізнесом

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

9

НАЗАРЕНКО

Юрій

Іванович

Система обробки інформації для діагностики захворювань пацієнтів лікарні

Старший викладач, Польшакова О.М.

10

СУХІХ

Михайло

Олексійович

Автоматизований захист комп’ютерних мереж програмно-апаратними комплексами

Старший викладач,

к.т.н.

Гуменний Д.О.

11

ЯЛОСОВЕТСЬКИЙ

Сергій

Ігорович

Побудова згорткових нейронних мереж на базі автоенкодерів

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.


 

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050103 «Програмна інженерія» ЕК №12.13

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

17.05

Передзахист

09:00

418-1818.06

12.13

09:00

432-18


19.06

12.13

09:00

432-18


20.06

12.13

09:00

432-18


21.06

12.13

09:00

432-18


22.06

12.13

09:00

432-18


При собі мати:

  1. рецензію (з підписом та печаткою);
  2. відгук керівника (з підписом);
  3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
  4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!


 

Навчальна група ІТ-42

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

БАРАБАШ

Андрій

Олегович

Система аналізу подій в кіберспорті на основі Telegram боту

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

2

БАРАНІВСЬКИЙ

Володимир

Вікторович

Алгоритмічне забезпечення системи ансамблю гібридних нейронних мереж

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

БУЛИГА

Назар

Миколайович

Автоматизована система дисперсійного аналізу даних

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

4

ГАВРИЛЮК

Юрій

Олексійович

Система верифікації студентів  KPI ID із застосуванням технології мови Java

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

5

ГОВОРОВСЬКИЙ

Сергій

Валентинович

Сервіс  розрахунку оптимального шляху для електромобілів із застосуванням технології ASP.NET MVC

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

6

ГОЛІКОВ

Назар

Андрійович

Застосування штучного інтелекту для RPG-гри на основі технології Unity 2017

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І

7

ГОЛОВАЦЬКИЙ

Ігор

Володимирович

Соціальна мережа цитат з веб інтерфейсом на технологіях Angular 4 та ASP.NET Core WebApi 2

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

8

ДАНІЛЬЧЕНКО

Михайло

Ігорович

Підсистема поведінки інтелектуального агента у ігровому середовищі

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

9

ДЕНИСОВ

Денис

Миколайович

Система генерації шляхів гри "Лабіринт" на основі технології Unity3D

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

10

ДМИТРЕНКО

Тетяна

Ігорівна

Додаток для конструювання меню системи замовлення їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

11

ДОНЦОВ

Костянтин

Олександрович

Мобільний захищений месенджер

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

12

ДЯЧУК

Роман

Вікторович

Система рейтингування викладачів із застосуванням API системи KPI ID

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

13

ІЛЬНІЦЬКИЙ

Нікіта

Ігорович

Застосування штучного інтелекту для RPG-гри на основі технології Unity 2017

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І

14

ІЛЮШИК

Сергій

Олександрович

Серверна частини для Web-сервісу електронної бібліотеки

Завідувач кафедри д.т.н., професор

Пархомей І.Р.

15

ІСЮТІН

Ігор

Сергійович

Додаток для управління замовленнями їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

16

КОБРИНЧУК

Руслан

Миколайович

Android додаток для пошуку і збереження інформації про фільми

Доцент

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

17

КОВАНЬОВ

Вадим

Юрійович

Органайзер для смартфону на базі Android OS

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

18

КОВЕНЬКО

Олексій

Анатолійович

Агрегатор словникових статей української мови на основі технології ASP.NET

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

19

МЕЛЬНИК

Максим

Євгенійович

Програмне забезпечення для військового екзокостюму із застосуванням технологій мови Java

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

20

МОРОЗ

Євгеній

Ігорович

Додаток для управління персональними коштами

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

21

МОСКАЛЕНКО

Володимир

Сергійович

Мультиплеєрна онлайн гра з застосуванням генераторів випадкових чисел засобами мови Java

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

22

ОКСЕНЧУК

Тарас

Васильович

Сервіс розрахунку оптимального шляху для електромобілів із застосуванням технології ASP.NET MVC

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

23

ОЛЕКСІЙ

Андрій

Васильович

Соціальна мережа цитат з мобільним інтерфейсом на технології Xamarin

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

24

ПАЛАМАРЧУК

Ігор

Олегович

Система управління діяльністю готелю із застосуванням технологій мови C#

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

25

ПЕТРЕНКО

Федір

Володимирович

Система обміну миттєвими повідомленнями для корпоративної комунікації

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

26

ПОНОМАРЕНКО

Ілля

Русланович

Веб сервіс для агрегації та централізованого управління музичним контентом з існуючих публічних джерел

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

27

ПОСИПАЙКО

Дмитро

Віталійович

Веб сервіс для агрегації та централізованого управління музичним контентом з існуючих публічних джерел

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

28

ПРОЦЕНКО

Пилип

Олександрович

Графічний інтерфейс для Web-сервісу електронної бібліотеки

Завідувач кафедри д.т.н., професор Пархомей І.Р.

29

РОСПОПА

Павло

Петрович

Онлайн платформа для пошуку розробників

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

30

РУБАНОВ

Борис

Євгенович

Автоматизована система контролю та управління ходом виконання організаційно-технічних робіт

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

31

СТЕЛЬМАХ

Олег

Олександрович

Модуль процедурної генерації світу RPG-гри з використанням штучного інтелекту

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

32

СТЕФАНОВСЬКИЙ

Сергій

Леонідович

Модульна система оплати послуг в інтернет банкінгу

Старший викладач Польшакова О.М.

33

ТАНДУРА

Олександр

Олександрович

Система інтелектуальної обробки зображень

Доцент

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

34

ФРОЛОВ

Сергій

Вадимович

Додаток для редагування предметної області конструювання меню системи замовлення їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

35

ШАЙДУРОВА

Катерина

Анатоліївна

Система громадського фінансування організації та проведення заходів

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

36

ШИМКОВ

Сергій

Володимирович

Система громадського фінансування організації та проведення заходів

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

37

ШУТЕНКО

Анна

Сергіївна

Система верифікації студентів  KPI ID із застосуванням технології мови Java

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6