Дипломні проекти бакалаврів 2018/19 н.р.


Допуск до випускної атестації

студентів 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»

 

денна форма навчання

Напрям підготовки: 6.050201 Системна інженерія

Навчальна група ІК-51

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

АНІЧИН

Данііл

Вадимович

Автоматизована система користування розкладом на мобільних додатках

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

2.

БІЛОУС

Олександр

Юрійович

Система харчування домашніх тварин для розумного дому

асистент

Базака Ю.А.

3.

БОГОВІС

Антон

Віталійович

Удосконалення системи керування роботизованого аеродинамічного апарата на новітній елементній базі

професор, д.т.н.,

професор

Пархомей І.Р.

4.

БОНДАР

Єлизавета

Олексіївна

Програмний модуль оцінювання дій оператора рухомого об’єкта автоматизованої навчальної системи

доцент, к.т.н.,

доцент

Ігнатенко В.М.

5.

БУСЕЛ

Орест

Тарасович

Моделювання системи для збору даних розумного будинку на основі технології блокчейн

асистент

Бабійчук А.А.

6.

ГЛАДИШЕНКО

Олександр

Олександрович

Автоматизація моніторингу системи розумного будинку та запобігання аварійним ситуаціям

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

7.

ДОНЧЕНКО

Андрій

Григорович

Автоматизована система керування опаленням в розумному будинку

асистент

Сергеєв Д.С.

8.

ДУБЧАК

Павло

Олегович

Високонадійна корпоративна мережа з системою захисту даних

ст. викладач

Польшакова О.М.

9.

ЄРЕМЕНКО

Кирило

Юрійович

Застосування мереж Байєса у системах автономної навігації

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

10.

ЖІЛЯЄВ

Артем

Михайлович

Управління інформаційними потоками між радіолокаційними станціями в умовах розходження суден у вузкостях

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

11.

ЗВОЛІКЕВИЧ

Андрій

Валерійович

Система автоматизованого управління камерами візуального моніторингу

ст. викладач, к.т.н.

Цьопа Н.В.

12.

КІНАЩУК

Олександр

Сергійович

Система контролю доступу до розумного будинку на основі мобільного додатку

асистент

Сергеєв Д.С.

13.

КІТ

Дмитро

Васильович

Система моніторингу аграрних ділянок з використанням БПЛА

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

14.

КОЗОРІЗ

Максим

Юрійович

Програмний сервіс обслуговування запитів в розумному прінт-центрі

доцент, к.т.н.,

доцент

Остапченко К.Б.

15.

КОРНЄВ

Антон

Олексійович

Удосконалення алгоритму  передачі інформації в умовах не повної інформації в робототехнічних пристроях

ст. викладач, к.т.н.

Батрак Є.О.

16.

КУРИЛО

Ростислав

Олегович

Планувальник витісняючих задач зі спільним стеком для робототехнічних систем

асистент

Сергеєв Д.С.

17.

ЛЕЛІКОВ

Едуард

Васильович

Застосування роботизованих аеродинамічних апаратів для моніторингу та виявлення надзвичайних ситуацій

ст. викладач, к.т.н.

Цьопа Н.В.

18.

ЛЄМЕШКО

Артем

Дмитрович

Система контролю забезпечення життєдіяльності людини в середовищі розумного будинку

ст. викладач, к.т.н.

Цьопа Н.В.

19.

ЛУКАШЕВИЧ

Денис

Олександрович

Інтелектуальна система замовлення квитків на події

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

20.

ЛЮБАЧЕНКО

Микола

Олександрович

Система оптимального вибору складу ансамблєвої інтелектуальної системи робота класифікатора

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

21.

МОРГУН

Денис

Андрійович

Система оповіщення для камер потокового відео розумного будинку

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

22.

ПАТАЛАХА

Ярослав

Сергійович

Створення візуальної мови програмування пошукових та рятувальних роботів

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

23.

СІЗОВ

Данило

Сергійович

Методи тестування робототехнічних модулів симуляцією цифрового двійника

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

24.

СКРИПКА

Даниїл

Сергійович

Розробка мобільного додатку віддаленого керування електричною плитою для «розумного» будинку

ст. викладач

Польшакова О.М.

25.

СТЕГНІЙ

Кирило

Русланович

Система самообслуговування для розміщення реклами з допомогою push-нотифікацій

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

26.

ТАРАБАРОВА

Єлизавета

Андріївна

Автоматизована система сповіщення при користуванні розкладом на мобільних додатках

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

27.

ТАРАЩУК

Дмитро

Олександрович

Система розпізнавання багатоконтурних зображень для штампованих деталей

доцент, к.т.н.,

доцент

Кисленко Ю.І.

28.

ЧЕПОВЕЦЬКИЙ

Олексій

Дмитрович

Автоматизована система доступу на закриту територію

асистент

Базака Ю.А.

29.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Ілля

Миколайович

Система технічного зору для розпізнавання фруктів

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

30.

ШКОЛЬНА

Інна

Олександрівна

Розробка набору типових команд управління для робота-пралки розумного дому

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

31.

ШПАК

Карина

Сергіївна

Інформаційне забезпечення системи безпеки розумного будинку під час відсутності господарів

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

32.

ЩЕРБІНСЬКИЙ

Артем

Олександрович

Штучний інтелект в управлінні роботизованими системами

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

 


 

Навчальна група ІК-52

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

АНТИПЧУК

Юрій

Олександрович

Система оптимального спрощення ансамблевої інтелектуальної системи робота класифікатора

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

2.

АТРОЩЕНКО

Іван

Олексійович

Система управління освітленням, як компонента комплексу «Розумний дім»

ст. викладач, к.т.н.

Зенів І.О.

3.

БАЛЛИЄВ

Керім

Гуванчович

Обробка сигналів закритого каналу зв'язку між роботизованими системами

професор, д.т.н.

Жураковський Б.Ю.

4.

БЄЛЯКОВ

Павло

Миколайович

Платформа персоналізованої доставки контенту користувачам з використанням месенджерів

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

5.

ВАСИЛЕНКО
Артем
Володимирович

Архітектура мобільного додатку в рамках системи розумного будинку

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

6.

ВЕЛІТЧЕНКО

Юлія

Вікторівна

Інтелектуальна система розпізнавання хвороб рослин

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

7.

ГРЕЧИХІН

Станіслав

Валерійович

Мультиплатформенний відлагоджувач програмних засобів

асистент

Базака Ю.А.

8.

ГРЕЧУШКІНА

Наталія

Сергіївна

Класифікатор об'єктів на базі нейронної мережі

доцент, к.т.н.,

доцент

Ліхоузова Т.А.

9.

ЄРЕМЕЄНКОВ

Сергій

Сергійович

Програмно-апаратний комплекс управління автоматизованою поворотною платформою

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

10.

КОЛОДІЙ

Олександр

Валерійович

Front-end частина системи навчання робототехніці

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

11.

КРАВЧЕНКО

Єлизавета

Ігорівна

Система замовлення інгредієнтів для ресторанних комплексів

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

12.

КУЗНЄЦОВ

Денис

Вячеславович

Інтелектуальна система аналізу вимог до кандидатів на посаду на базі технологій обробки природної мови

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

13.

ЛУПАШКО

Максим

Васильович

Розробка фрагменту мережі передачі трафіку з використанням маршрутизаторів MPLS для H2020

ст. викладач, к.т.н.

Зенів І.О.

14.

МАЗОВІТА

Дмитро

Олегович

Автоматизація біометричної аутентифікації по голосу

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

15.

МАЙЛИК

Владислав

Валентинович

Підсистема аналізу стану аграрних ділянок з використанням БПЛА

ст. викладач

Анікін В.К.

16.

МАЛЬЧЕНКО

Євгеній

Євгенійович

Розробка мобільного додатку для пуску двигуна «розумного авто» методом сканування відбитків пальців

ст. викладач

Польшакова О.М.

17.

МАТВЄЄНКО

Василь

Олександрович

Система контролю за енергозбереженням роботизованих пристроїв розумного дому

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

18.

МАШКОВЦЕВ

Олександр

Сергійович

Освітлення будинку з роботизованою системою керування

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

19.

МИХАЙЛЮК

Євгеній

Олегович

Прогнозуючі моделі в системах управління мережею водопостачання міста

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

20.

МОРОЗОВ

Вячеслав

Владленович

Мультимедійний проект крокуючого робота

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

21.

МОРОЗОВ

Дмитро

Олександрович

Система надання телекомунікаційних послуг на базі роботизованих аеродинамічних апаратів

ст. викладач, к.т.н.

Цьопа Н.В.

22.

ОЗАДОВСЬКИЙ

Дмитро

Анатолійович

Система опитування на основі Telegram-боту

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

23.

ПЕСОЦЬКИЙ

Олександр

Віталійович

Система розпізнавання облич як компонент розумного дому

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

24.

САФРОНОВ

Сергій

Геннадійович

Система розпізнавання та виявлення рухомих об'єктів з використанням систем технічного зору робота

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

25.

СЕРГА

Олексій

Максимович

Удосконалення методів семантичного аналізу великого об'єму даних для мобільної платформи Android

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

26.

ФЕСЕНКО

Вероніка

Ігорівна

Автоматизація управління спуском реактивного робототехнічного зонду

ст. викладач, к.т.н.

Гуменний Д.О.

27.

ШЕВЧЕНКО

Богдан

Олександрович

Автоматизація розпізнавання інформації для розумного дому

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

28.

ШУТЕНКО

Руслан

Петрович

Система інтелектуального аналізу характеристик об'єктів наземного моніторингу з використанням БПЛА

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

29.

ЮРАШ

Антон

Павлович

Система для інтеграції та управління компонентами розумного дому

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

 


 

Напрям підготовки: 6.050103 Програмна інженерія

Навчальна група ІТ-52

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

АНДРІЯШ

Олександр

Володимирович

Система вимірювання відстані до об'єктів з динамічними контурами на вихідному наборі зображень низької якості

асистент

Базака Ю.А..

2.

БАЛАМУТ

Володимир

Ігорович

Підсистема прийняття рішень об'їзду перешкод на базі роботизованої платформи

ст. викладач

Анікін В.К.

3.

БАРНА

Богуслав

Володимирович

Система моніторингу роботизованої техніки на базі HIL засобами Cylon.js

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

4.

БИХАНОВА

Єлизавета

Сергіївна

Використання технологій комп'ютерного зору в розробці підсистеми прийняття рішень роботизованої системи

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

5.

БОЛОБАН

Антон

Віталійович

Система управління маніпулятором з урахуванням динамічних чинників та статичної похибки позиціонування інструменту

ст. викладач, к.т.н.

Гуменний Д.О.

6.

ЗАХАРОВ

Артем

Олександрович

Автоматизована система керування корпоративними даними

Ст. викладач, к.т.н.

Дьяков С.О.

7.

ЗУБРЕЙ

Тарас

Євгенович

Атоматизована система керування зоопарком

Ст. викладач, к.т.н.

Дьяков С.О.

8.

ІВАШКО

Богдан

Степанович

Створення високорівневого протоколу автоматичної синхронізації станів робототехнічних систем на основі мережевої моделі TCP/IP

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

9.

КАПЛУНЕНКО

Антон

Ігорович

Моделювання системи для аналізу даних розумного будинку

асистент

Бабійчук А.А.

10.

КИРИЧЕНКО

Денис

Сергійович

Побудова та контроль автономної системи розумного будинку

ст. викладач, к.т.н.

Батрак Є.О.

11.

КІНДРАТ

Андрій

Андрійович

Голосовий інтелектуальний інтерфейс управління системи розумного дому

асистент

Базака Ю.А.

12.

КРАВЧУК

Ігор

Геннадійович

Побудова плану кімнати за допомогою роботизованої платформи

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

13.

МАЛИНА

Андрій

Андрійович

Система для захищеної комунікації між пристроями розумного дому

доцент, к.т.н.,

доцент

Ліхоузова Т.А.

14.

МАР`ЄНКО

Євгенія

Миколаївна

Розробка системи онлайн довідок з використанням Spring

асистент

Базака Ю.А..

15.

МЕЛЬНИКОВИЧ

Катерина

Миколаївна

Месенджер як сервіс авторизації

ст. викладач, к.т.н.

Батрак  Є.О.

16.

МІНАЄВ

Кирило

Віталійович

Підсистема прийняття рішень проїзду у ворота на базі роботизованої платформи

ст. викладач

Анікін В.К.

17.

ПАЛАДІЄВ

Олександр

Олегович

Управління роботизованими системами з використанням голосових команд на основі нейронних мереж

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

18.

ПЕРЕГУДА

Євген

Євгенійович

Система управління станком з ЧПУ позиційного типу

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

19.

ПІКАЛОВ

Владислав

Андрійович

Інтелектуальна адаптивна система керування швидкістю автомобіля у режимі круїз-контролю

асистент

Базака Ю.А.

20.

ПУГАЧ

Костянтин

Олегович

Дослідження та моделювання прототипу приладу для виміру заповнення ємності

асистент

Бабійчук А.А.

21.

РУБЕЛЬ

Григорій

Леонідович

Система розпізнавання рухомих об'єктів

доцент, к.т.н.,

доцент

Ліхоузова Т.А.

22.

САМОЙДЮК

Андрій

Сергійович

Система керування розумним домом

Ст. викладач, к.т.н.

Дьяков С.О.

23.

СИТНИК

Олександр

Валентинович

Людино-машинний інтерфейс управління роботизованою виробничою системою

ст. викладач, к.т.н.

Гуменний Д.О.

24.

ТЕРПІЛОВСЬКИЙ

Єгор

Олександрович

Управління роботизованими системами з використанням голосових команд на основі генетичних алгоритмів

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

25.

ФЕДЯЙ

Євгеній

Васильович

Система регулювання руху дорожнього транспорту на базі нейронних мереж

ст. викладач, к.т.н.

Сирота О.П.

26.

ХОМИН

Назар

Іванович

Автоматична система пошуку курсового відхилення роботизованої системи орбітальної стиковки

ст. викладач, к.т.н.

Гуменний Д.О.

27.

ШАТОВ

Сергій

Юрійович

Розподілена система відеоспостереження з розпізнаванням осіб на основі машинного навчання

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

28.

ШУТЕНКО

Віктор

Миколайович

Моделювання системи дистанційного збору інформації від побутових лічильників

асистент

Бабійчук А.А.

 


 

заочна форма навчання

Напрям підготовки: 6.050201 Системна інженерія

Навчальна група ІК-з51

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

БУТЕНКО

Євген

Валерійович

Розробка алгоритмів керування альтернативними джерелами енергії підсистеми «Розумний дім»

ст. викладач

Польшакова О.М.

2.

ГУЛЯК

Юлія

Михайлівна

Програмний модуль кластеризації автоматизованої системи розпізнавання образів

доцент, к.т.н.,

доцент

Ігнатенко В.М.

3.

ІВАНОВ

Максим

Леонідович

Інтерактивна система створення роботизованих моделей на базі технології Arduino

ст. викладач

Анікін В.К.

4.

ЛЕВЧЕНКО

Олександр

Станіславович

Автоматизована система комплексного розрахунку антропометричних даних людини

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

5.

ФАЯЗОВ

Дмитро

Олегович

Розробка програмного модулю прийняття рішень для системи розумного дому на основі алгоритмів машинного навчання

ст. викладач, к.т.н.

Дзінько Р.І.

6.

ХАРИТОНОВ

Андрій

Володимирович

Система оптимального налаштування нейронних мереж прямого розповсюдження

доцент, к.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

7.

ШИПКО

Дмитро

Вадимович

Автоматизоване проектування захватних органів промислових роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Бурлаков В.М.

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6