Профорієнтація


Студенти кафедри отримують глибокі знання:

 • з математичних принципів, що лежать в основі побудови інформаційних процесів;
 • з сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних технологій проектування та програмування інформаційних систем;
 • з методологій проектування інформаційних ситем;
 • з математичних методів аналізу та синтезу складних систем;
 • з основ проведення експерименту, збору даних та моделювання предметної області;
 • з новітніх технологій в галузі інформаційних технологій;
 • основ економіки та управління проектами.

Випускники кафедри отримують навички:

 • з аналізу інформаційних процесів та розроблення структур інформаційного забезпечення робототехнічних систем;
 • з проектування інформаційних систем із застосуванням компонентів нейротехнологій та проведення аналітичного та імітаційного моделювання об’єктів робототехнічних систем
 • з визначення базової архітектури розподіленої їнформаційно-комунікаційної мережі, виділення рівнів управління та безпеки мережі і розроблення компонент клієнт-серверних та сервісно-орієнтованих систем;
 • з проектування, залежно від властивостей об’єктів і процесів та умов виробництва, типів датчиків та обчислення їх параметрів;
 • з проектування архітектури та вибору комплексу програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації робото технічних систем;
 • з визначення структур та компонентів мікроконтролерних систем управління, виконання їх моделювання за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, проектування та тестування мікроконтролерних схем управління;
 • з розробки структур системи розпізнавання, їх ефективних алгоритмів і програмного забезпечення.

Існуючий досвід підготовки фахівців на кафедрі технічної кібернетики дозволяє закласти фундаментальні знання у майбутнього магістра. Підготовка магістрів проводиться на високому належному рівні, що підтверджується позитивними результатами Всеукраїнських та міжнародних олімпіад з мобільної робототехніки.

Так студенти кафедри технічної кібернетики Ніколаєв А.В., Соколенко В.С. у 2016 році зайняли 1 місце у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності “WorldSkills Ukraine” за компетенцією “Мобільна робототехніка”. У 2017 році студенти Маліков С.О., Соколенко В.С., Канаєв О.Ю. зайняли 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді “Програмування мобільних роботів”, а у 2018 році цю ж олімпіаду виграли студенти Ніколаєв А.В. та Корзун І.М.


Інформація для вступників

У 2020 році реєстрація на ЗНО:

- з 3 лютого до 24 березня

- розміщення запрошень-перепусток до 30 квітня

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – 2020

МАТЕМАТИКА 21 травня
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
26 травня
ФІЗИКА 28 травня
ІСПАНСЬКА МОВА
01 червня
НІМЕЦЬКА МОВА
01 червня
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
01 червня
АНГЛІЙСЬКА МОВА
02 червня
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
04 червня
БІОЛОГІЯ
09 червня
ГЕОГРАФІЯ
11 червня
ХІМІЯ
15 червня

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни.


 

План-графік заходів з профорієнтації у КПІ ім.І.Сікорського

Дата проведення Захід
15.02.2020р.
День відкритих дверей КПІАбітFest
11.04.2020р.
День відкритих дверей КПІАбітFest
з 15.02.2020р.
Всеукраїнські олімпіади КПІ ім.І.Сікорського з математики, фізіки, хімії, біології
06.06.2020р. День відкритих дверей КПІАбітFest

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6