Профорієнтація


Студенти кафедри отримують глибокі знання:

 • з математичних принципів, що лежать в основі побудови інформаційних процесів;
 • з сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних технологій проектування та програмування інформаційних систем;
 • з методологій проектування інформаційних ситем;
 • з математичних методів аналізу та синтезу складних систем;
 • з основ проведення експерименту, збору даних та моделювання предметної області;
 • з новітніх технологій в галузі інформаційних технологій;
 • основ економіки та управління проектами.

Випускники кафедри отримують навички:

 • з аналізу інформаційних процесів та розроблення структур інформаційного забезпечення робототехнічних систем;
 • з проектування інформаційних систем із застосуванням компонентів нейротехнологій та проведення аналітичного та імітаційного моделювання об’єктів робототехнічних систем
 • з визначення базової архітектури розподіленої їнформаційно-комунікаційної мережі, виділення рівнів управління та безпеки мережі і розроблення компонент клієнт-серверних та сервісно-орієнтованих систем;
 • з проектування, залежно від властивостей об’єктів і процесів та умов виробництва, типів датчиків та обчислення їх параметрів;
 • з проектування архітектури та вибору комплексу програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації робото технічних систем;
 • з визначення структур та компонентів мікроконтролерних систем управління, виконання їх моделювання за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, проектування та тестування мікроконтролерних схем управління;
 • з розробки структур системи розпізнавання, їх ефективних алгоритмів і програмного забезпечення.

Існуючий досвід підготовки фахівців на кафедрі технічної кібернетики дозволяє закласти фундаментальні знання у майбутнього магістра. Підготовка магістрів проводиться на високому належному рівні, що підтверджується позитивними результатами Всеукраїнських та міжнародних олімпіад з мобільної робототехніки.

Так студенти кафедри технічної кібернетики Ніколаєв А.В., Соколенко В.С. у 2016 році зайняли 1 місце у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності “WorldSkills Ukraine” за компетенцією “Мобільна робототехніка”. У 2017 році студенти Маліков С.О., Соколенко В.С., Канаєв О.Ю. зайняли 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді “Програмування мобільних роботів”, а у 2018 році цю ж олімпіаду виграли студенти Ніколаєв А.В. та Корзун І.М.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6