Освітні програми


З 2017 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії наступних спеціальностей:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

  • Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем" за вибірковим блоком "Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем")
  • Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем")

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - ступінь «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - ступінь «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень вищої освіти - ступінь «Магістр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - ступінь «Доктор філософії»

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6