Освітні програми


З 2017 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів наступних спеціальностей:

  • Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація - Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем)
  • Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології (спеціалізація - Інформаційні технології управління розподіленими динамічними системами)

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ступінь «Бакалавр»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень освіти ступінь «Магістр»

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6