Освітні програми


З 2017 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів наступних спеціальностей:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

  • Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Інженерія програмного забезпечення комп‘ютеризованих систем" за вибірковим блоком "Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем")
  • Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем")

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ступінь «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА перший (бакалаврський) рівень освіти ступінь «Бакалавр»

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень освіти ступінь «Магістр»

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6