Дипломні проекти магістрів професійних 2020/21 н.р.


Подання

до випускової атестації студентів 2 курсу освітнього ступеня «Магістр»


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології,

освітня програма (спеціалізація): Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна форма навчання

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Група ІК-91мп

1.

АНТИПЧУК
Юрій Олександрович

Система керування колісною платформою робота на новітній елементній базі

професор, д.т.н.,

професор

Пархомей І.Р.

2.

БОГОВІС
Антон
Віталійович

Удосконалення системи компенсації флуктуацій вхідного сигналу робота

професор, д.т.н.,

професор

Пархомей І.Р.

3.

ВЕЛІТЧЕНКО
Юлія
Вікторівна

Інтелектуальна система оцінювання ринкової вартості житла

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

4.

ДОНЧЕНКО
Андрій
Григорович

Система моніторингу та оцінки загроз інформаційній безпеці розумного будинку

доцент, к.т.н.,

Цьопа Н.В.

5.

ЖІЛЯЄВ
Артем
Михайлович

Інтелектуальна система класифікації аудіоконтенту

доцент, к.т.н.,

доцент

Олійник В.В.

6.

ЗВОЛІКЕВИЧ
Андрій
Валерійович

Людино-машинний інтерфейс для управління промисловим роботом

доцент, к.т.н.,

Цьопа Н.В.

7.

КРАВЧЕНКО Єлизавета
Ігорівна

Автоматизація фронт-офісу ресторанного закладу

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

8.

КУЗНЄЦОВ
Денис Вячеславович

Гібридний алгоритм автоматичної генерації тексту

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

9.

КУРИЛО
Ростислав
Олегович

Система керування роботизованим аеродинамічним апаратом на новітній елементній базі

професор, д.т.н.,

професор

Пархомей І.Р.

10.

ЛЄМЕШКО
Артем
Дмитрович

Система управління розумним будинком

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

11.

ЛЮБАЧЕНКО Микола Олександрович

Багатокритеріальна система оптимізації налаштування нейронних мереж

професор, д.т.н.,

доцент

Чумаченко О.І.

12.

МАЙЛИК Владислав Валентинович

Архітектура програмної системи для інтелектуального керування мікрофермою

доцент, к.т.н.,

доцент

Резніков С.А.

13.

МАЛЬЧЕНКО Євгеній Євгенійович

Розробка системи розпізнавання тексту на зображенні

ст. викладач

Польшакова О.М.

14.

МАШКОВЦЕВ Олександр Сергійович

Роботизована рухома охоронна платформа

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

15.

ПЕСОЦЬКИЙ Олександр Віталійович

Автоматизований бот для торгівлі на крипто-валютній біржі

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

16.

СЕРГА
Олексій Максимович

Підсистема обробки даних на мобільній платформі пристроїв господаря розумного будинку

доцент, к.т.н.,

доцент

Мелкумян К.Ю.

17.

СІЗОВ
Данило
Сергійович

Впровадження фізичної симуляції робототехнічних модулів методом цифрового двійника на основі реальних даних.

доцент, к.т.н.,

доцент

Поліщук М.М.

18.

СКРИПКА
Даниїл
Сергійович

Система моніторингу якості дорожнього покриття за допомогою мобільних пристроїв

ст. викладач

Польшакова О.М.

19.

СТАРОВОЙТЕНКО Олексій Володимирович

Хмарна архітектура обробки даних в реальному часі для групи мобільних роботів

доцент, к.т.н.,

доцент

Резніков С.А.

20.

ЩЕРБІНСЬКИЙ
Артем Олександрович

Система моделювання гнучкого виробництва

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.

21.

ЮРАШ
Антон
Павлович

Веб-сервіс для реалізації управління інтерактивною системою обліку та контролю виконання навчального плану з інтеграцією сервісу для структуризації та збереження даних

доцент, к.т.н.,

доцент

Лісовиченко О.І.


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма (спеціалізація): Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

денна форма навчання

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Група ІТ-94мп

1.

БАЛАМУТ
Володимир Ігорович

Підсистема управління мобільним роботом при русі по рівній місцевості з перешкодами

ст. викладач

Анікін В.К.

2.

БАРНА
Богуслав Володимирович

Мікросервісна архітектура для знаходження сервісів та додатків побудованих на Node.js

доцент, к.т.н.,

доцент

Тимошин Ю.А.

3.

ГАРБОВСЬКИЙ Максим
Вікторович

Розробка архітектури програмного забезпечення мобільного робота сільськогосподарського призначення для автоматизації поливу та підживлення рослин в тепличних господарствах

доцент, к.т.н.,

доцент

Резніков С.А.

4.

ГЛАДИШКО
Валентин
Юрійович

Рекомендаційна система для формування керуючої системи мобільного робота на базі мікроконтролерів Raspberry PI та Arduino

доцент, к.т.н.,

доцент

Резніков С.А.

5.

ГОХГАЛТЕР
Руслан
Сергійович

Підвищення швидкодії веб-орієнтованої системи для збору і аналізу статистики переходів користувачів сайту

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

6.

ЗАХАРОВ
Артем Олександрович

Система безпечного обміну файлами, що містять конфіденційну інформацію

ст. викладач, к.т.н.

Дьяков С.О.

7.

МАР'ЄНКО
Євгенія
Миколаївна

Система електронних довідок

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

8.

МИКОЛАЄНКО Максим Олександрович

Автоматизована система управління процесом навчання в освітніх закладах

ст. викладач

Польшакова О.М.

9.

МІНАЄВ
Кирило
Віталійович

Підсистема автоматичного паркування транспортного засобу на базі роботизованої платформи

ст. викладач

Анікін В.К.

10.

ОВЕРКО
Віктор
Васильович

Сервіс для розпізнавання та класифікації домашніх тварин на зображенні за допомогою алгоритмів машинного навчання

доцент, к.т.н.,

доцент

Корнага Я.І.

11.

ПЕРЕГУДА
Євген
Євгенійович

Автоматизована система виявлення несанкціонованих банківських транзакцій

доцент, к.т.н.,

доцент

Пасько В.П.

12.

СИТНИК
Олександр Валентинович

Удосконалення виробничої системи за допомогою портативного людино-машинного інтерфейсу

доцент, к.т.н.,

Батрак Є.О.

13.

ШУТЕНКО
Віктор Миколайович

Система дистанційного збору інформації від побутових лічильників

професор, д.т.н.,

професор

Жураковський Б.Ю.


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології,

освітня програма (спеціалізація): Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

заочна форма навчання

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Група ІК-з91мп

1.

КОЛОДІЙ Олександр Валерійович

Оптимізація зображень роботизованої охоронної системи

доцент, к.т.н.,

доцент

Крилов Є.В.

2.

МАЗОВІТА
Дмитро
Олегович

Розробка підсистеми персоніфікації користувача з використанням голосової біометрії

старший викладач,

Польшакова О.М.


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма (спеціалізація): Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

заочна форма навчання

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

Група ІТ-з92мп

1.

БОЙКО
Сергій
Сергійович

Система спортивного дозвілля з використання технологій AR помічника

доцент, к.т.н.,

Батрак Є.О.

2.

ПАТЕРИЛО 
Владислав
Володимирович

Сервіс авторизації за допомогою стандарту OAuth2

доцент, к.т.н.,

Зенів І.О.


Батрак Є.О.
Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6