Практика переддипломна бакалаврів


Бакалаври проходять переддипломну практику у відповідності до навчального плану ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студентам потрібно узгодити місце проходження практики по замовленню з керівником практики від кафедри ТК у кімнаті 436 корп.18.

Для проходження практики у підприємствах та організаціях треба укласти індивідуальні Договори і узгодити Робочу програму проведення практики. Договір треба підписати та поставити печатку у підприємствах та організаціях проведення практики,  і здати у кімнату 436  корп.18.

Ті студенти, які хочуть проходити практику на кафедрі, потрібно написати Заяву, узгодити її з індивідуальним керівником практики від кафедри та здати заяву у кімнату 436 корп.18.

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

  1. Договір, підписаний з обох сторін.
  2. Щоденник практики.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики, заповнити Щоденник практики, отримати відгук від керівника практики від підприємства з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та відгук  з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від університету підписує   першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та висновок керівника практики від вищого навчального закладу, ставить оцінку та кількість балів. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання.

У Щоденнику треба заповнити дати "прибув-вибув" та отримати підписи та печатки на підприємстві або організації, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

  1. Звіт з практики.
  2. Щоденник практики.

Файли документів про проходження переддипломної практики для завантаження

Методичні рекомендації виконання робочої програми практики за дистанційною формою для завантаження


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6