Дисципліни


Назва ресурсу

Примітка

І.НОРМАТИВНІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІН

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України

для стаціонара

для заочної форми навчання

Історія української культури

для стаціонара

для заочної форми навчання

Українська мова (за проф. спрямуванням)

для стаціонара

для заочної форми навчання

Іноземна мова:

 

I. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

для стаціонара

для заочної форми навчання

Філософія

для стаціонара

для заочної форми навчання

Політологія

для стаціонара

для заочної форми навчання

1.2 Цикл природничо-наукової  підготовки

Вища математика:

 

I. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Дифер. та інтегр. числення

для стаціонара

для заочної форми навчання

III. Ряди. Операційне числення

для стаціонара

для заочної форми навчання

IV. Теорія імовірності і математична статистика

для стаціонара

для заочної форми навчання

література_1

література_2

завдання

Фізика:

 

I. Механіка

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Електромагнетизм

для стаціонара

для заочної форми навчання

Спецрозділи математики:

I. Дискретна математика

для стаціонара

для заочної форми навчання

Підручник

II. Числені методи

для стаціонара

для заочної форми навчання


III. Аналітична динаміка

для стаціонара

для заочної форми навчання


Інженерна та комп'ютерна графіка

для стаціонара

для заочної форми навчання

Програмування:

I. Програмування 1

лекції

комп`ютерний практикум

презентації

II. Об‘єктно-орієнтовне програмування

лекції

комп`ютерний практикум

презентації

 

курсова робота

III. Системне програмування

лекції

презентації

комп'ютерний практикум

література

Екологія

для стаціонара

для заочної форми навчання

 

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки

Економіка організації і планування виробництва:

 

I. Основи економічної теорії

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Економіка та організація виробництва

для стаціонара

для заочної форми навчання

Безпека життєдіяльності

для стаціонара

для заочної форми навчання

Основи охорони праці

для стаціонара

для заочної форми навчання

Комп'ютерна електроніка:

 

I. Теорія електричних та магнітних кіл

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Основи економічної теорії

для стаціонара

для заочної форми навчання

III. Мікропроцесорні системи

для стаціонара

для заочної форми навчання

Операційні системи:

 

I. Персональних комп'ютерів

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Комп'ютерних мереж

для стаціонара

для заочної форми навчання

Теорія автоматичного управління:

 

I. Основи теорії автоматичного управління

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Теорія цифрових систем управління

для стаціонара

для заочної форми навчання

Основи метрології

для стаціонара

для заочної форми навчання

Емпіричні методи програмної інженерії

конспект лекцій

комп`ютерний практикум

Архітектура комп'ютерних систем

для стаціонара

для заочної форми навчання

Комп'ютерні мережі

для стаціонара

для заочної форми навчання

Бази даних

лекції

комп'ютерний практикум

електронні книги

контрольні завдання

Теорія систем та системний аналіз

для стаціонара

для заочної форми навчання

Нейро-технології та нейрокомп"ютерні системи

для стаціонара

для заочної форми навчання

Іноземна мова професійного спрямування:

 

I. Іноземна мова професійного спрямування

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Іноземна мова для професійно-орієнтованого

для стаціонара

для заочної форми навчання

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору  навчального закладу

Гнучкі комп'ютеризовані системи:

 

I. Проектування компонентів ГКС

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Проектування ГКС

для стаціонара

для заочної форми навчання

 

III. Алгоритмізація та верифікація управління в ГКС

для стаціонара

для заочної форми навчання

лекції

комп'ютерний практикум

курсовий проект

Управління технічними системами:

 

I. Оптимальне управління

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. Цифрові системи управління

для стаціонара

для заочної форми навчання

Технології розробки програмного забезпечення:

 

I. Методологія проектування програмного забезпечення

для стаціонара

для заочної форми навчання

II. - Web технології

для стаціонара

для заочної форми навчання

III. Візуальне програмування

для стаціонара

для заочної форми навчання

IV. Управління проектами

для стаціонара

для заочної форми навчання

Системи обробки сигналів та зображень

для стаціонара

для заочної форми навчання

Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах

для стаціонара

для заочної форми навчання

Корпоративні інформаційні системи і технології

для стаціонара

для заочної форми навчання

Комп'ютерне моделювання систем

для стаціонара

для заочної форми навчання

Теорія алгоритмів

для стаціонара

для заочної форми навчання

література_1

література_2

література_3

завдання

CAD/CAM/CAE системи

для стаціонара

для заочної форми навчання

 

Дослідження операцій

для стаціонара

для заочної форми навчання

Діагностика та надійність ГКС

для стаціонара

для заочної форми навчання

Сенсорні системи

для стаціонара (лекції(pdf),лекції(zip)

для заочної форми навчання (лекції(pdf),лекції(zip)

Теорія інформації та кодування

для стаціонара

для заочної форми навчання

завдання

Системи штучного інтелекту

для стаціонара

для заочної форми навчання

Сучасні технології створення програмних систем

презентація лекцій

комп'ютерний практикум

рекомендована література

додаткові ресурси

література для самонавчання:

D.Fedorov. Osnovy programirovaniya na Python - 2018
D.Musin. Python - 2015
N.Prohorenok. Python-3-и-PyQt - 2012
R.Briggs. Python for kids - 2017
Z.Shaw. Python - 2017
U.Send, K.Send. Hello World! Programirovaniye - 2016

2.2. Дисципліни  вільного вибору студентів

Гуманітарна складова

Психологія

для стаціонара

для заочної форми навчання

Логіка

для стаціонара

для заочної форми навчання

Правознавство

для стаціонара

для заочної форми навчання

Професійна складова

Теорія алгоритмів

для стаціонара

для заочної форми навчання

Мова програмування C#

для стаціонара

для заочної форми навчання

Тестування та забезпечення якості програмних систем

для стаціонара

для заочної форми навчання

АСНД

для стаціонара

для заочної форми навчання

Комп'ютерні навчаючі системи

для стаціонара

для заочної форми навчання

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6