Матеріально-технічне забезпечення


До складу кафедри входить 6 комп`ютерних класiв, обладнаних сучасними комп'ютерами Intel Core, серверним устаткуванням, об`єднаним у дворiвневу комп`ютерну мережу, що забезпечує вихiд до мережi унiверситету та Internet. Серверне устаткування кафедри складається з 6 серверів різної потужності, що забезпечує можливість дистанційного навчання студентів, зокрема, з використанням системи Moodle.

Лекційні аудиторії кафедри (4 аудиторії для навчання потоку курсу) обладнанні мультимедійними проекторами, що урізноманітнює методи викладання навчальному матеріалу студентам за допомогою мультимедійних комплексів.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6