Матеріально-технічне забезпечення


На кафедрі технічної кібернетики створено навчальний комплекс із сучасними спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерними класами з інформаційною базою, де студенти отримують ґрунтовні знання з фахових (включаючі спеціальні) дисциплін

У спеціалізованих навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах кожен студент має можливість самостійно працювати у визначений час на сучасних персональних комп’ютерах, об’єднаних локальною обчислювальною мережею, що дозволяє йому всебічно вивчати найновіші досягнення у галузі інформаційних технологій, а також дає можливість працювати у всесвітній комп’ютерній мережі Internet.

В комп’ютерних класах встановлено сучасне програмне забезпечення провідних світових фірм: OC Windows, FreeBSD, Solaris, Novell Netware, СУБД Oracle, MS SQL Server, MS Office, MicroCAP, MatLab, PCAD, OrCAD, Electronics Workbench, Turbo Assembler, Java, Borland Builder, C++ та Delphi, HTML, Rational Rose, LabVIEW, ISaGRAF, .NET та J2EE, Мегаполіс, 1С, Парус, емулятори та засоби проектування для різних мікропроцесорів та мікроконтролерів (PROTEUS, AVR STUDIO та ін.), контролерів автоматизації (MicroWIN, STEP 7, WinCC, ALFA, TraceMode).

Кількість приміщень, які закріплені за кафедрою технічної кібернетики – 29, загальною площею 1571 м2. З них навчальних приміщень 17, загальною площею 1213м2, в тому числі:

  • 6 лекційних аудиторій загальною площею 501,0м2, на 408 місць, 4 з яких оснащені мультимедійним обладнанням, підключеним до персональних комп’ютерів та мережі кафедри, що дозволяє застосовувати сучасні методи навчання з усіх дисциплін, що читають викладачі кафедри;
  • 5 навчальних лабораторії, загальною площею 290 м2 на 112 місць;
  • 6 комп’ютерних класів, загальною площею 442 м2 на 180 місць,

а також навчально-допоміжні приміщення – 11, загальною площею 310м2, до складу яких входить кабінет курсового та дипломного проектування, методичний кабінет та ін. Також до складу кафедри входить одне наукове приміщення, загальною площею 48м2.

Комп`ютерна мережа кафедри включає 10 серверів, 148 робочих станцій, 32 комутатори та маршрутизатори. Студенти та викладачі кафедри мають доступ до мережі Internet.

Комп`ютерні класи кафедри обладнані сучасними комп'ютерами класу Intel Core, серверним устаткуванням, об`єднаним у дворiвневу комп`ютерну мережу, що забезпечує вихiд до мережi унiверситету та Internet. Серверне устаткування кафедри складається з 10 серверів різної потужності, що забезпечує можливість дистанційного навчання студентів, зокрема, з використанням системи Moodle.

Лекційні аудиторії кафедри (4 аудиторії для навчання потоку курсу) обладнанні мультимедійними проекторами, що урізноманітнює методи викладання навчальному матеріалу студентам за допомогою мультимедійних комплексів.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6