Дипломні проекти магістрів наукових 2018/19 н.р.


НАКАЗ

про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр»

№ 877-с від 13.03.2019 р.
денна форма навчання


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології,

освітня програма (спеціалізація): Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Група ІК-71мн

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступіньта звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

БЕЛОУС
Роман
Володимирович

Дослідження питань підвищення швидкодії роботи веб додатку, на прикладі системи реєстрації абітурієнтів

Доцент, к.т.н., доц.

Крилов Є.В.

2.

ГАРМАТІН
Вячеслав
Дмитрович

Підвищення ефективності обробки інформаційних потоків в системі документообігу університету

Доцент, к.т.н., доц.

Корнага Я.І.

3.

КАГАРЛИКСЬКИЙ
Михайло
Петрович

Автоматизована система пошуку клієнтів для реалізації наукових проектів в галузі робототехніки

Доцент, к.т.н., доц.

Ткач М.М.

4.

МІЗЬОВ
Олександр
Олександрович

Оптимізація шкідливих викидів підприємств промислового району

Доцент, к.т.н., доц.

Мелкумян К.Ю.

5.

ПЕХ
Олександр
Ростиславович

Підвищення ефективності використання криптосистем в однорангових мережах передачі даних

Доцент, к.т.н., доц.

Лісовиченко О.І.

6.

ПИСАРЕНКО
Степан
Георгійович

Оптимізація режимів технологічних операцій роботів вертикального переміщення

Доцент, к.т.н., доц.

Поліщук М.М.

7.

РЕНСЬКИЙ
Олексій
Леонідович

Апаратно-програмний комплекс технічних засобів управління рухом двоногого робота

Ст. викладач,к.т.н.

Гуменний Д.О.

8.

СОПІЛЬНЯК
Данило
Олегович

Підвищення швидкості системи керування платформою робота

Професор, д.т.н., проф.

Пархомей І.Р.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6