Дипломні проекти магістрів наукових 2019/20 н.р.


ПОДАННЯ

до атестації студентів 2 курсу освітнього ступеня «Магістр» кафедри ТК, які виконали індивідуальний навчальний план, затвердити теми та наукових керівників магістерських дисертацій

 

денна форма навчання


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма (спеціалізація): Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

Група ІТ-82мн


з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1.

ЖДАНОВ
Вадим
Олександрович

Підвищення ефективності алгоритму розпізнавання образів

ст. викладач, к.т.н.
Сирота О.П.

2.

МАЙСТРОВИЙ
Володимир
Віталійович

Обробка та аналіз IoT потоків даних в режимі реального часу на базі розподілених систем

ст. викладач, к.т.н.
Сирота О.П.

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6