Викладачі


Колектив кафедри нараховує: 3 професори, 17 доцентів та 5 асистентів.

Cеред них:  1 заслужений діяч науки і техніки України - Бурлаков В.М.,

3 лауреати державної премії України в галузі науки і техніки - Ямпольський Л.С., Ткач М.М., Поліщук М.М.

Завідувач кафедри - д.т.н., професор Пархомей І.Р.

Cтарший викладач, на кафедрі ТК з 1974 р. Напрям наукової діяльності – проектування програмних систем.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1982 р. Напрям наукової діяльності – моделювання систем, виявлення, розпізнавання та ідентифікації сигналів та об’єктів в умовах невизначенності, створення інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, проектування баз даних та баз знань, системний аналіз в галузі ієрархічних систем організаційного управління. Заслужений діяч науки і техніки України.

Сторінка викладача

К.т.н., cтарший викладач, на кафедрі ТК з 2011 р. Автор 30 наукових праць. З них 17 - статтей у фахових, або індексованих виданнях. Відповідальний за міжнародну роботу кафедри.
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Особистий сайт викладача: https://dgumennuy.wixsite.com/dmytrohumennyi

 

Сторінка викладача

К.т.н., асистент, на кафедрі ТК з 2014 р. Напрями наукової діяльності - Надійність технічних систем, штучний інтелект.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1969 р. Напрям наукової діяльності – оптимізація процесів керування технічними системами та технологічними процесами, обчислю-вальна математика, теорія цифрової обробки сигналів та зображень, розпізнавання образів. Автор близько 50 наукових праць, 3 монографій та 5 винаходів.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1981 р. Напрям наукової діяльності – інформаційні основи інтелекту, природномовні інформаційні технології. Автор 2 монографій.

Сторінка викладача

К.т.н.,  доцент, на кафедрі ТК з 1985 р. Напрямок наукової  та практичної діяльності : комп’ютерні системи реального часу, web технології, SEO оптимізація інтернет проектів. Має 40 науково-методичних робіт та одне авторське свідоцтво.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1999 р. Напрям наукової діяльності -  моделювання складних систем, моделювання систем інтелектуалізованого прийняття рішень. Автор 3 підручників, 70 наукових праць.

Заступник декана факультета ІОТ з навчально-виховної роботи з травня 2018 року.

Сторінка викладача

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 2000 р. Напрям наукової діяльності – ідентифікація та моделювання складних динамічних систем.

Сторінка викладача

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 2010 р.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 2002 р. Напрям наукової діяльності – інформаційні технології, моделювання складних динамічних систем. Автор 1 навчального посібника та 1 монографії

Сторінка викладача

К.т.н., старший викладач, на кафедрі ТК з 2012 р. Напрям наукової діяльності – системи штучного інтелекту , моделювання та інтелектуальне забезпе­чення комп'ютеризованих інтегрованих систем. Автор близько 11 публікацій.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1986 р. Напрям наукової діяльності - моделювання та програмне забезпечення комп'ютеризованих інтегрованих систем та гнучких виробництв. Автор 2 підручників, 1 навчального посібника та 2 монографій, понад 70 наукових праць.

Сторінка викладача

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Д.т.н., професор, на кафедрі ТК з 2010 р. Напрям наукової діяльності - радіоавтоматика, взаємодія радіосигналів з речовинами різноманітних типів. Автор 124 наукових публікацій.

З грудня 2016 р. завідувач кафедри.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1975 р. Напрям наукової діяльності – ідентифікація та управління складними динамічними системами. Автор більше 15 навчальних посібників з комп’ютерної тематики.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1982 р. Напрям наукової діяльності – автоматизація технологічних процесів та виробництв, проектування гнучких виробничих систем. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор 37 наукових праць, в тому числі 5 монографій.

Сторінка викладача

Cтарший викладач, на кафедрі ТК з 1977 р. Напрям наукової діяльності – системи управління і автоматики. Автор близько 10 наукових публікацій.

Сторінка викладача

К.т.н., старший викладач, на кафедрі ТК з 2010 р. Напрямок наукової діяльності - аналіз несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих системи обробки інформації. Автор 10 наукових публікацій.

Сторінка викладача

Д.т.н., професор, на кафедрі ТК з 1973 р. Напрям наукової діяльності – інтелектуальні навчаючі системи ідентифікації та оптимізації, АНС. Автор близько 60 наукових публікацій та 1 монографії.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1972 р. Напрям наукової діяльності – інформаційно - управляючі системи, обробка інформації, складні об'єктів управління, телекомунікаційні системи та бази даних.

Сторінка викладача

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1981 р. Напрям наукової діяльності – автоматизація технологічних процесів, проектування гнучких інтегрованих систем. Автор та співавтор 47 публікацій, 2 монографій та 4 підручника. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник декана факультета ІОТ з навчально-виховної роботи до травня 2018 року.

Сторінка викладача

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

К.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1976 р. Напрям наукової діяльності - комп’ютерне  моделювання, штучний інтелект,система прийняття рішень. Автор близько 45 науковихпраць.

Сторінка викладача

Template Joomla 1.6