Абітурієнту - вступ на 1 курс


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

 

проводить набір студентів на навчання за наступними

спеціальностями:

 

Ступінь вищої освіти

Кваліфікація

Галузь знань

Код і назва спеціальності

Назва освітньої програми

Форма навчання

Бакалавр

бакалавр з інженерії програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

денна

бакалавр з інформаційних систем та технологій

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

 


Навчання бюджетне та за контрактом.

Під час навчання студентам надається відстрочка призову до армії.

Студенти забезпечені гуртожитком.

 


При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами.

 

Для вступу до закладу вищої освіти для навчання за освітнім ступенем бакалавра вступник має подати до ЗВО сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та Правил.  Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи, визначені розділом VIII Умов прийому.

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти наведено в таблиці.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальності ОС

бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

(К1, К2, К3)

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

(К4)

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

(К6)

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

 

Код

 

Назва

121

 

 

126

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

0,3

0

0

125

2. Математика

 

0,5

3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України

0,2

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 - 200).

 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Міністерства  культури, молоді  та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

 

Остаточно конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він  встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Особливості вступу на спеціальності кафедри:

 • Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років
 • Можливість вступу за сертифікатом ЗНО з іноземної мови на власний розсуд - англійської, французької, німецької, іспанської
 • Відсутність вступу за дипломом молодшого спеціаліста
 • Спеціальності 121 та 126 не входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 • Додаткові бали не нараховуються: за середній бал атестату (вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти К4=0), за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (вага балу за підготовчі курси ЗВО К6=0), призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
 • Галузевий коефіцієнт ГК=1

 


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського


Освітні програми спеціальностей 121 та 126


Основні дати вступної кампанії 2021 року

Назва етапу

Початок

Закінчення

1. Зовнішне незалежне оцінювання

2. Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01.07.2021

3.

Прийом заяв та документів від вступників до бакалаврату: в електронному вигляді - на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), в паперовому вигляді - на основі ОКР «молодший спеціаліст»

14.07.2021

23.07.2021

4.

Оприлюднення рейтингових списків вступників на основі ПЗСО із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

28.07.2021

5.

Виконання вступниками на основі ПЗСО вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання оригіналів документів)

28.07.2021

02.08.2021

6.

Виконання вступниками на основі ПЗСО вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання оригіналів документів)

28.07.2021

12.08.2021

7.

Наказ про зарахування вступників на основі ПЗСО на місця державного замовлення

09.08.2021

8.

Наказ про зарахування вступників на основі ПЗСО на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17.08.2021

 

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 


 

 

Шановні абітурієнти

Базові знання, які отримують наші випускники:

 • вища та спеціальні розділи математики
 • програмування: (метапрограмування, об’єктно орієнтоване програмування, WEB - програмування)
 • технології розробки програмного забезпечення
 • операційні системи та системи управління базами даних
 • створення та обробка баз даних
 • обробка та захист інформації
 • комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • мікропроцесорні системи та мікроелектроніка
 • архітектура комп’ютерних систем та мереж
 • теорія моделювання складних систем та бізнес-проектів
 • ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • сучасна теорія управління та оптимізації
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • нейрокомп’ютерні та робототехнічні системи
 • економіка підприємства та основи менеджменту
 • комп’ютерні технології
 • цифрові елементи управління
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • інформаційно-пошукові та експертні системи обробки інформації

 

 

Випускники нашої спеціальності, як фахівці широкого профілю працюють на посадах:

 • керівник, координатор та менеджер ІТ-проектів
 • фахівець з нейрокомп’ютерних систем
 • фахівець з системотехніки, системи управління і автоматики
 • фахівець з комп’ютерних систем та мереж
 • системний аналітик комп’ютерних систем управління та обробки інформації
 • референт у галузі обчислювальної техніки та наукових та виробничих установах

 

Більш докладніше зі змістом наших навчальних планів Ви можете познайомитися з рекламних буклетів та інших матеріалів про кафедру технічної кібернетики, розміщених на web-сайті та інформаційних стендах.

Ви також можете порівняти наші навчальні плани з відповідними планами підготовки бакалаврів за іншими спорідненими напрямами навчання, які проводить факультет інформатики та обчислювальної техніки. Ви побачте, що зміст планів на факультеті має багато спільного по всіх напрямках. Але безумовно кожний напрямок має свої характерні відмінності. Якщо бакалаври з комп’ютерної інженерії отримують поглиблену підготовку в області розробки, проектування комп’ютерної техніки, а бакалаври з комп’ютерних наук – в області інформаційних технологій, бакалаври з програмної інженерії отримують підготовку в області програмних систем, то бакалаври з інформаційних систем і технологій кафедри технічної кібернетики готуються для впровадження сучасних методів розробки, дослідження, проектування та експлуатації сучасних комп’ютеризованих, робототехнічних, програмних та програмно-апаратних систем на базі інноваційних прогресивних інформаційних технологій у різні галузі народного господарства, сфери бізнесу, науки і техніки, медицини, освіти на основі широкого використання інформаційних систем і технологій, а також комп’ютерних систем та мереж.


Сьогодні Ви стоїте перед складним та відповідальним вибором, від якого буде залежати, можливо, все подальше життя – ким бути?

Яку професію обрати, щоб вона була на хвилі технічного прогресу? Нині найбільш динамічно та успішно розвиваються комп’ютерні та інформаційні технології. Сучасний комп’ютер – це високопродуктивна система обробки даних, яка виступає в ролі провідника інформаційних технологій в різних сферах діяльності людини. Швидкими темпами розвиваються і самі інформаційні технології, застосування яких стало настільки різноманітним, що виникла необхідність їх розглядати не окремо, а в системному плані. Це привело до формування нового напрямку в галузі технічних наук – інформаційних систем і технологій, сферу діяльності якої визначено стандартами Міжнародної організації по стандартизації та Міжнародної електротехнічної комісії (ISO та IEC).

Інформаційні системи і технології – це проектування, реалізація, тестування, впровадження та підтримка систем в цілому.

Інформаційні системи і технології займаються вивченням питань, пов’язаних з розробкою та експлуатацією програмно-апартних систем.

Спеціальність займається вивченням питань, пов’язаних з розробкою критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного передбачення, розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації, програмно-апаратних систем та систем управління.


Сфера діяльності фахівців з інформаційних систем і технологій є проектування та впровадження, а також застосування систем різного призначення, створених на основі використання сучасних комп’ютерно-інтегрованих та нано-технологій.

В сферу інформаційних систем і технологій входять:

Соціально-економічні системи -

 • органи державної влади;
 • фінансово-економічні;
 • страхові та банківські;
 • житлово-комунального господарства;
 • військові;
 • служб надзвичайних ситуацій;
 • медицини.

Технічні системи -

 • автоматики і управління об’єктами та процесами;
 • робототехнічні та нейрокомп’ютерні;
 • авіакосмічні;
 • програмні та програмно-апаратні;
 • транспорту та енергетики;
 • виробничі;
 • інтелектуальні.

 

Основні напрями навчального плану підготовки студентів:

Математична та фундаментальна підготовка – 1800 годин

Інтелектуальні системи – 700 годин

Комп’ютерні системи та мережі – 850 годин

Обробка та захист інформації – 550 годин

Соціально-економічна підготовка – 1050 годин

Системо-технічна підготовка – 1050 годин

Програмування – 2700 годин


Основні задачі та структура інформаційних систем і технологій

Сучасні інформаційні системи і технології  використовують широкий арсенал методів, засобів та інструментів, таких як програмування, моделювання, прийняття рішень оптимізації, планування та управління. Методи інформаційних систем і технологій використовуються для реалізації систем різного масштабу від космічних кораблів, робототехнічних систем до мікроконтролерів з вбудованим програмним забезпеченням.

Інформаційні системи і технології будучи універсальним підходом, широко використовує досягнення різних галузей знань.

 

 

Напрямок «Інформаційні системи і технології» є одним із базових у "КПІ ім. Ігоря Сікорського", де можна навчитись:

 • Застосовувати принципи дослідження та проектування сучасних комп’ютеризованих систем управління у виробництві та бізнесі
 • Розробляти та проектувати системи на базі Web-технологій
 • Будувати та досліджувати математичні моделі об’єктів та систем
 • Розробляти оптимальні та інтелектуальні системи керування і прийняття рішень
 • Розробляти програмне та апаратне забезпечення комп’ютеризованих та робототехнічних систем
 • Розробляти системи штучного інтелекту, зокрема системи реального часу
 • Створювати нові інформаційні технології подання і обробки знань у прикладних системах штучного інтелекту
 • Створювати нові інформаційні технології подання і обробки знань у прикладних системах штучного інтелекту
 • Створювати програне забезпечення комп’ютеризованих інтелектуальних систем з використанням сучасних технологій візуального програмування
 • Розробляти, проектувати та впроваджувати сучасні системні технології побудови комп’ютеризованих системах мереж для виробничих та комерційних установ
 • Проектувати нейрокомп’ютерні системи­

 

І це є далеко не повний перелік перспективних місць працевлаштування наших випускників. У теперішній час потреба в фахівцях з інформаційних систем і технологій постійно зростає. Без таких систем неможливо налагоджувати сучасне виробництво та розвивати бізнес. Тому і спеціалісти, яких готує кафедра, можуть працювати на будь-яких підприємствах та установах. Саме вибір напрямку Інформаційних систем і технологій за освітньою програмою ”Інформаційне забезпечення робототехнічних систем” та напрямку Інженерія програмного забезпечення за освітньою програмою ”Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системвважається найбільш універсальним та дає можливість застосовувати системні, наукові та менеджерські навички, необхідні для формування потужного інженерно-технічного інструментарію управління розробкою програмних, програмно-апаратних засобів сучасних інформаційних технологій, проектування бізнесу i його складових, та багато іншого.

Активна інтеграція України у світове середовище постійно потребує фахівців, яких готує кафедра технічної кібернетики.

Наші випускники працюють у країнах Європи, Америки, Канади (більш ніж 56 країнах світу) i є провідними фахівцями у своїй галузі.

 

При підготовці фахівців використовуються:

Операційні системи: Windows, Linux, Unix.

САПР: AutoCAD, Компас 3D.

СУБД: Oracle, Microsoft SQL, Access.

Мови і середовища програмування: C#,  C++, Pascal, Assembler, Delphi, PHP, Java, Visual Studio, Lips, Meta Ocami, Forth, Nemerle.

Математичні пакети: MathCad, MathLab, Mathematica.

Графічні пакети: #D Studio Max, Maya, Photoshop, Flash, Corel Draw

Моделювання електронних схем: Electronics Workbench

Пакети підготовки документів: Quark Express, Page Maker, Adobe Illustrator, Microsoft Office, Adobe InDesignКафедра пишається своїми відомими випускниками серед яких:

 

Згуровський М.З. - академік НАНУ, ректор "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Павлов О.А. - професор, декан ФІОТ, зав. кафедри фізико-технічного інституту "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Синєглазов В.М. - д.т.н., проф., директор інституту Електроніки та системи управління НАУ. Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Міжнародної академії навігації та управління рухом, лауреат Державної премії України


та багато інших видатних вчених, серед яких можете бути і ВИ !


За додатковою інформацією звертатись до кімнати 437, корпус 18  КПІ ім. Ігоря Сікорського, тел.: (044) 204-93-80.

За оформленням контрактів на навчання звертатися до кімнати 404, корпус 18  КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6