Науково-дослідна робота


Науково-дослідна робота на кафедрі зосереджена в НДІ системних технологій, який було створено 1991 року.

Основні напрямки діяльності НДІ СТ:

  • інтелектуальні технології для автоматизованих систем обробки інформації і управління;
  • методи побудови і програмні засоби складних систем;
  • телекомунікаційні і корпоративні комп'ютерні мережі;

В науково-дослідних розробках приймають участь 4 доктори, 29 кандидатів наук і 47 наукових та інженерно-технічних працівників.

Науковці НДІ СТ працюють над системною інтеграцією проектів інформаційних технологій у корпоративних і галузевих структурах, зокрема, для Національного банку України, корпоративних компьютерних інформаційних мереж для митної служби, головної податкової адміністрації України, Придніпровських магістральних нафтопроводів та інших систем. Значні досягнення в автоматизації технологічної та конструкторської підготовки гнучкого виробництва, виявленні та розпізнаванні надслабких сигналів на фоні сильних завад, обробці медикобіологічної інформації, керуванні рухомими об'єктами, розробці інтелектуальних навчаючих систем.

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6