Історія

Методичні рекомендації з організації практики студентів


Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351(v0351281-94) від 20.12.94), з урахуванням Тимчасового положення про організацію освітнього процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Файл методичних рекомендацій з питань організації практики студентів ( для завантаження ).


Практика переддипломна магістрів професійних


Магістри за освітньо-професійною програмою проходять переддипломну практику у відповідності до навчального плану ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студентам потрібно узгодити місце проходження практики по замовленню з керівником практики від кафедри ТК у кімнаті 436 корп.18.

Для проходження практики необхідно укласти індивідуальні Договори і узгодити Робочу програму проведення практикиу підприємствах та організаціях. Договір треба підписати та поставити печатку у підприємствах та організаціях проведення практики,  і здати у кімнату 436  корп.18.

Ті студенти, які хочуть проходити практику на кафедрі, потрібно написати Заяву, узгодити її з індивідуальним керівником практики від кафедри та здати заяву у кімнату 436 корп.18.

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

 1. Договір, підписаний з обох сторін.
 2. Щоденник практики.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання.

Також треба заповнити Щоденник практики. Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та відгук  з рекомендованою оцінкою.  Керівник практики від університету підписує   першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та висновок керівника практики від вищого навчального закладу, ставить оцінку та кількість балів.

У Щоденнику треба заповнити дати "прибув-вибув" та отримати підписи та печатки на підприємстві або організації, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

 1. Звіт з практики.
 2. Щоденник практики.

Файли документів про проходження переддипломної практики для завантаження


Практика науково-дослідна магістрів наукових


Магістри за освітньо-науковою програмою проходять науково-дослідну практику у відповідності до навчального плану ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студентам потрібно узгодити місце проходження практики по замовленню з керівником практики від кафедри ТК у кімнаті 436 корп.18.

Для проходження науково-дослідної практики у підприємствах та організаціях треба  укласти індивідуальні Договори і узгодити Робочу програму проведення практики. Договір треба підписати та поставити печатку у  підприємствах та організаціях проведення практики,  і здати у кімнату 436  корп.18.

Ті студенти, які хочуть проходити практику на кафедрі, потрібно написати Заяву, узгодити її з індивідуальним керівником практики від кафедри та здати заяву у кімнату 436 корп.18.

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

 1. Договір, підписаний з обох сторін.
 2. Щоденник практики.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики, заповнити Щоденник практики, отримати відгук від керівника практики від підприємства з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та відгук  з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від університету підписує   першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та висновок керівника практики від вищого навчального закладу, ставить оцінку та кількість балів.  Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання.

У Щоденнику треба заповнити дати "прибув-вибув" та отримати підписи та печатки на підприємстві або організації, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

 1. Звіт з практики.
 2. Щоденник практики.

Файли документів про проходження науково-дослідної практики для завантаження


Практика переддипломна бакалаврів


Бакалаври проходять переддипломну практику у відповідності до навчального плану ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студентам потрібно узгодити місце проходження практики по замовленню з керівником практики від кафедри ТК у кімнаті 436 корп.18.

Для проходження практики у підприємствах та організаціях треба укласти індивідуальні Договори і узгодити Робочу програму проведення практики. Договір треба підписати та поставити печатку у підприємствах та організаціях проведення практики,  і здати у кімнату 436  корп.18.

Ті студенти, які хочуть проходити практику на кафедрі, потрібно написати Заяву, узгодити її з індивідуальним керівником практики від кафедри та здати заяву у кімнату 436 корп.18.

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

 1. Договір, підписаний з обох сторін.
 2. Щоденник практики.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики, заповнити Щоденник практики, отримати відгук від керівника практики від підприємства з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та відгук  з рекомендованою оцінкою. Керівник практики від університету підписує   першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та висновок керівника практики від вищого навчального закладу, ставить оцінку та кількість балів. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання.

У Щоденнику треба заповнити дати "прибув-вибув" та отримати підписи та печатки на підприємстві або організації, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

 1. Звіт з практики.
 2. Щоденник практики.

Файли документів про проходження переддипломної практики для завантаження


Template Joomla 1.6